Spis treści

Tom 66, 2012

Analiza wpływu hormonalnej terapii zastępczej na poziom TNF-alfa w surowicy kobiet w wieku menopauzalnym 

Mansur Rahnama, Izabela Jamrogiewicz, Rafał Jamrogiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 1006-1011

ICID: 1024788
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kotynina – metabolizm, zastosowanie jako biomarker i wpływ na organizm człowieka 

Jakub Marcin Nowak, Agnieszka Żuryń, Alina Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 996-1005

ICID: 1024156
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zmiana elektropotencjałów w jamie ustnej po zastosowaniu impulsowego pola magnetycznego z zakresu ELF 

Piotr Skomro, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Olga Bogdziewicz-Wałęsa, Krystyna Opalko
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 991-995

ICID: 1023420
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Identyfikacja krążących komórek nowotworowych jako obiecująca metoda diagnostyki chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego 

Natalia Gurtowska, Anna Bajek, Joanna Olkowska, Tomasz Drewa
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 983-990

ICID: 1023087
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Potencjał antyoksydacyjny w transformowanych za pomocą Agrobacterium i nietransformowanych roślinach Physalis ixocarpa hodowanych in vitro i ex vitro 

Katarzyna Bergier, Elżbieta Kuźniak, Maria Skłodowska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 976-982

ICID: 1023086
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola proteolizy zewnątrzkomórkowej w plastyczności synaptycznej ośrodkowego układu nerwowego 

Klaudia Ziemiańska, Anna Konopka, Grzegorz M. Wilczyński
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 959-975

ICID: 1021851
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Polimorfizm genu CD36 a gospodarka węglowodanowa i osoczowe stężenie CD36 u dzieci otyłych. Doniesienie wstępne 

Monika E. Rać, Beata Krupa, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Krzysztof Safranow, Violetta Dziedziejko, Grzegorz Kurzawski, Maria Olszewska, Michał Rać, Dariusz Chlubek
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 954-958

ICID: 1021112
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Złoty środek na otyłość? Udział laktoferryny w metabolizmie glukozy i lipidów 

Jolanta Artym
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 937-953

ICID: 1021110
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Autofagia – mechanizm molekularny, apoptoza i nowotwory 

Joanna Polewska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 921-936

ICID: 1021109
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

HMGB1 – rola w progresji i terapii przeciwnowotworowej 

Ryszard Smolarczyk, Tomasz Cichoń, Magdalena Jarosz, Stanisław Szala
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 913-920

ICID: 1021108
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Morfogeneza, budowa i właściwości naczyń limfatycznych 

Anna Ratajska, Ewa Jankowska-Steifer, Elżbieta Czarnowska, Aleksandra Flaht, Dorota Radomska-Leśniewska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 901-912

ICID: 1020753
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

„Błędne koła” glejaków: unaczynienie i inwazyjność 

Stanisław Szala, Magdalena Jarosz, Ryszard Smolarczyk, Tomasz Cichoń
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 888-900

ICID: 1019657
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metabolizm żelaza z zagadnieniami matczyno- płodowego krążenia żelaza 

Artur Słomka, Ewa Żekanowska, Katarzyna Piotrowska, Justyna Kwapisz
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 876-887

ICID: 1019651
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola sfingolipidów w układzie pokarmowym 

Krzysztof Kurek, Dominika M. Piotrowska, Patrycja Wiesiołek, Adrian Chabowski, Małgorzata Żendzian-Piotrowska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 868-875

ICID: 1019650
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej; molekularne uwarunkowania mechanizmów działania nowoczesnych leków onkologicznych 

Katarzyna Regulska, Beata Stanisz, Miłosz Regulski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 855-867

ICID: 1019649
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Badania nad łojotokowym zapaleniem skóry. Część II. Wpływ itrakonazolu na stan kliniczny chorych oraz poziom wybranych cytokin w łojotokowym zapaleniu skóry

Ewa Trznadel-Grodzka, Marcin Błaszkowski, Helena Rotsztejn
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 848-854

ICID: 1019648
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Badania nad łojotokowym zapaleniem skóry. Część I. Rola wybranych cytokin w patogenezie łojotokowego zapalenia skóry 

Ewa Trznadel-Grodzka, Marcin Błaszkowski, Helena Rotsztejn
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 843-847

ICID: 1019642
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Użyteczność przezkroczowej i przezodbytniczej ultrasonografii w diagnostyce i różnicowaniu zapalenia gruczołów apokrynowych z przetoką odbytu 

Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Aleksandra Wilczyńska, Jacek Bierca
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 838-842

ICID: 1019537
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Efekt sąsiedztwa indukowany promieniowaniem UV; dlaczego powinniśmy się zainteresować? 

Maria Widel
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 828-837

ICID: 1019532
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych skóry u chorych po przeszczepieniu narządów 

Beata Imko-Walczuk, Maria Luiza Piesiaków, Aleksandra Okuniewska, Janusz Jaśkiewicz, Sławomir Lizakowski, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 818-827

ICID: 1019530
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola białek motorycznych cytoszkieletu w zakażeniu wirusowym 

Anna Słońska, Rafał Polowy, Anna Golke, Joanna Cymerys
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 810-817

ICID: 1016360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Glikacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej i jej znaczenie w miażdżycy 

Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena Kobielarz, Celina Pezowicz, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 804-809

ICID: 1016359
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola greliny i leptyny w regulacji metabolizmu węglowodanów. Część II. Leptyna 

Ewa Otto-Buczkowska, Agata Chobot
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 799-803

ICID: 1015534
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola greliny i leptyny w regulacji metabolizmu węglowodanów. Część I. Grelina 

Ewa Otto-Buczkowska, Agata Chobot
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 795-798

ICID: 1015532
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność antybakteryjna wybranych szczepów wzorcowych bakterii kwasu mlekowego produkujących bakteriocyny – badania wstępne 

Malgorzata Bodaszewska-Lubas, Monika Brzychczy-Wloch, Tomasz Gosiewski, Piotr B. Heczko
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 787-794

ICID: 1015531
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Narkolepsja: etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Jolanta B. Zawilska, Agata Woldan-Tambor, Anna Płocka, Katarzyna Kużajska, Jakub Wojcieszak
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 771-786

ICID: 1015529
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Potencjalne czynniki patogenne w stwardnieniu rozsianym (SM) 

Mariola Zawada
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 758-770

ICID: 1015041
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wiarygodność szybkiego testu diagnostycznego i metody immunofluorescencji bezpośredniej w odniesieniu do real-time RT-PCR u dzieci z grypą wywołaną wirusem typu A (H1N1)pdm09 

Aneta Nitsch-Osuch, Agnieszka Woźniak-Kosek, Lidia Bernadeta Brydak
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 752-757

ICID: 1015040
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Receptory hamujące komórek tucznych

Edyta Bąbolewska, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 739-751

ICID: 1015039
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rodzaj surowicy wpływa na zależną od rituximabu cytotoksyczność i apoptozę komórek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitro

Ewelina Ziółkowska, Ida Franiak-Pietryga, Barbara Cebula-Obrzut, Jerzy Z. Błońsk, Tadeusz Robak, Piotr Smolewski, Anna Korycka-Wołowiec
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 730-738

ICID: 1015036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Leczenie cinakalcetem a ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów hemodializowanych

Marzena Żelaźnicka, Piotr Kocełak, Magdalena Olszanecka Glinianowicz, Jerzy Chudek
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 722-729

ICID: 1015034
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ocena poczucia sensu życia pacjentów z mukowiscydozą z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby i metod leczenia

Grażyna Cepuch, Grażyna Dębska, Lidia Pawlik, Henryk Mazurek
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 714-721

ICID: 1014657
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział synaps elektrycznych w powstawaniu hipokampalnego rytmu theta 

Renata Bocian, Tomasz Kowalczyk
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 702-713

ICID: 1014656
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czy suplementacja kwasem foliowym ma wpływ na stężenia czynników krzepnięcia i białka C-reaktywnego u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy?

Artur Mierzecki, Karolina Kłoda, Maria Jastrzębska, Kornel Chełstowski, Krystyna Honczarenko, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Marek Naruszewicz
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 696-701

ICID: 1014655
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Perspektywy wykorzystania interferencji RNA w terapii chorób związanych z zaburzeniami alternatywnego składania RNA

Daniel Wysokiński, Janusz Błasiak
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 683-695

ICID: 1010502
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Sygnały kostymulacyjne wysyłane przez komórki prezentujące antigen w przedimplantacyjnym okresie ciąży

Anna Sławek, Tomasz Maj, Anna Chełmonska-Soyta
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 674-682

ICID: 1010183
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Przeciwciała monoklonalne w terapii celowanej

Beata Powroźnik, Paulina Kubowicz, Elżbieta Pękala
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 663-673

ICID: 1009980
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Siarczan dehydroepiandrosteronu, osteoprotegeryna i jej rozpuszczalny ligand sRANKL a metabolizm kostny u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym 

Zofia Ostrowska, Katarzyna Ziora, Joanna Oświęcimska, Elżbieta Świętochowska, Kinga Wołkowska-Pokrywa
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 655-662

ICID: 1009971
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wybrane czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy u młodzieży w wieku 13–15 lat 

Agnieszka Michalska, Dorota Bylina, Anna Czeczuk, Jarosław Sołtan, Michał Wiciński, Elżbieta Grześk, Bartosz Malinowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 647-654

ICID: 1009911
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Immunomodulacyjna rola polifenoli roślinnych

Małgorzata Paszkiewicz, Aleksandra Budzyńska, Barbara Różalska, Beata Sadowska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 637-646

ICID: 1009908
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nowotworowe komórki macierzyste 

Katarzyna Wieczorek, Jolanta Niewiarowska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 629-636

ICID: 1009706
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola metaloproteinaz w modyfikacji macierzy zewnątrzkomórkowej w nowotworowym wzroście inwazyjnym, w przerzutowaniu i w angiogenezie 

Krzysztof Fink, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 609-628

ICID: 1009705
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Potencjalne działanie nefrotoksyczne leków antyretrowirusowych

Zofia Marchewka, Beata Szymańska, Joanna Płonka
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 603-608

ICID: 1011471
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Patofizjologia jatrogennego uszkodzenia pęcherza po lekach alkilujących z grupy oksazafosforan i jego chemioprewencja

Łukasz Dobrek, Piotr Jan Thor
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 592-602

ICID: 1009703
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola szlaków sygnalizacyjnych związanych z TGF-β w patogenezie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) jako głównego elementu warunkującego progresję choroby nowotworowej

Małgorzata Pieniążek, Piotr Donizy, Marcin Ziętek, Bartłomiej Szynglarewicz, Rafał Matkowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 583-591

ICID: 1009653
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola CEACAM w aktywacji granulocytów obojętnochłonnych

Anna Pańczyszyn, Maciej Wieczorek
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 574-582

ICID: 1008194
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Terapie biologiczne w toczniu rumieniowatym układowym

Dorota Suszek, Radosław Jeleniewicz, Maria Majdan
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 568-573

ICID: 1007663
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Onkogeniczna osteomalacja czyli hipofosfatemia, bóle kostne i złamania patologiczne

Sonia Kaniuka-Jakubowska, Wojciech Biernat, Krzysztof Sworczak
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 554-567

ICID: 1006413
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola manganu w etiopatogenezie i prewencji wybranych schorzeń

Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Halina Grajeta
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 549-553

ICID: 1006411
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Białko TSG-6 i jego rola w dojrzewaniu pęcherzyków jajnikowych

Piotr Trzeciak, Łukasz Rąpała, Rafał Starzyński, Sebastian Dąbrowski, Anna Maria Duszewska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 543-548

ICID: 1006408
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Wpływ stresu oksydacyjnego na białka błon erytrocytów

Maria Olszewska, Jerzy Wiatrow, Joanna Bober, Ewa Stachowska, Edyta Gołembiewska, Katarzyna Jakubowska, Małgorzata Stańczyk-Dunaj, Maria Pietrzak-Nowacka
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 534-542

ICID: 1005677
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rodzina ludzkich białek antygenu karcynoembrionalnego, struktura i funkcja

Hanna Czepczyńska-Krężel, Anna Krop-Wątorek
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 521-533

ICID: 1004113
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Aktywność biologiczna makrofagów w zdrowiu i chorobie

Katarzyna Nazimek, Krzysztof Bryniarski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 507-520

ICID: 1004080
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Znaczenie czynnika H w patogenezie zakażenia krętkami Borrelia

Aleksandra Gęca, Urszula Mazurek, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel, Elżbieta Niedworok, Ewa Ziółko, Teresa Kokot
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 501-506

ICID: 1004077
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Fosfodiesterazy rodziny 3 sprzęgają szlaki sygnałowe zależne od kinaz białkowych i cyklicznego GMP z metabolizmem cyklicznego AMP

Edyta Makuch, Janusz Matuszyk
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 492-500

ICID: 1004074
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola mimikry molekularnej w etiologii schorzeń o charakterze autoimmunizacyjnym

Jolanta Lis, Anna Jarząb, Danuta Witkowska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 475-491

ICID: 1003484
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Ocena immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej po zabiegach wszczepienia protezy naczyniowej z PTFE

Jan Skóra, Artur Pupka, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Tomasz Dawiskiba
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 469-474

ICID: 1002205
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Kwasy mikolowe – potencjalne markery diagnostyki oportunistycznych zakażeń mikroorganizmami z podrzędu Corynebacterineae

Konrad Kowalski, Rafał Szewczyk, Magdalena Druszczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 461-468

ICID: 1002082
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Metody wykrywania wybranych wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego

Ilona Stefańska, Magdalena Romanowska, Lidia B. Brydak
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 452-460

ICID: 1001898
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Wielofazowość antygenów rzęskowych u pałeczek Salmonella

Grzegorz Madajczak
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 446-451

ICID: 1001631
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 NET i NEToza – nowe zjawisko w immunologii

Natalia Matoszka, Joanna Działo, Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 437-445

ICID: 1001178
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Kwas kynureninowy – nowy oręż w walce z hiperhomocysteinemią i jej następstwami?

Patrycja Nowicka-Stążka, Krzysztof Stążka, Wojciech Dąbrowski, Waldemar Turski, Maria Majdan, Jolanta Parada-Turska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 431-436

ICID: 1001126
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Wybrane mysie modele oparte na mutacji genów APP, MAPT oraz presenilin wykorzystywane w badaniach nad patogenezą choroby Alzheimera

Magdalena Więdłocha, Bartłomiej Stańczykiewicz, Marta Jakubik, Joanna Rymaszewska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 415-430

ICID: 1001098
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Wpływ polimorfizmów genu IL18 na stężenie mRNA oraz wydzielanie interleukiny 18 przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej

Violetta Dziedziejko, Mateusz Kurzawski, Edyta Paczkowska, Bogusław Machalinski, Andrzej Pawlik
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 409-414

ICID: 1000980
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Identyfikacja profilu ekspresji genów związanego z opornością ex vivo na etopozyd w dziecięcych ostrych białaczkach

Joanna Szczepanek, Jan Styczyński, Andrzej Tretyn, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 401-408

ICID: 1000903
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Zmiany mięśni szkieletowych w trakcie starzenia: fizjologia, patologia i regeneracja

Aleksandra Ławniczak, Zbigniew Kmieć
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 392-400

ICID: 1000902
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Czynniki genetyczne i środowiskowe w rozwoju alergii na pokarmy

Krzysztof Pałgan, Zbigniew Bartuzi
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 385-391

ICID: 1000901
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Inhibitory polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) w terapii nowotworów z mutacjami BRCA1/2

Katarzyna Kluzek, Aneta Białkowska, Aleksandra Koczorowska, Małgorzata Z. Zdzienicka
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 372-384

ICID: 1000548
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Mutacje genów niekolagenowych we wrodzonej łamliwości kości – znaczenie produktów tych genów w biosyntezie kolagenu i patogenezie choroby

Anna Galicka
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 359-371

ICID: 1000336
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Zmienne fragmenty przeciwciał ciężkołańcuchowych (VHH): nowa magiczna kula medycyny?

Dorota Smolarek, Olivier Bertrand, Marcin Czerwinski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 348-358

ICID: 1000334
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Wyniki leczenia przeciwwirusowego pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C – doświadczenia ośrodka poznańskiego

Maciej Bura, Arleta Kowala-Piaskowska, Agnieszka Adamek, Aleksandra Bura, Arkadiusz Czajka, Katarzyna Hryckiewicz, Iwona Bereszyńska, Iwona Mozer-Lisewska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 339-347

ICID: 1000332
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola profilowania genowego z zastosowaniem macierzy DNA w diagnostyce, określaniu rokowania i odpowiedzi na leczenie w raku jelita grubego

Przemysław Kwiatkowski, Piotr Wierzbicki, Andrzej Kmieć, Janusz Godlewski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 330-338

ICID: 999919
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Renaturacja in vitro białek zakumulowanych w ciałach inkluzyjnych

Dorota Porowińska, Ewelina Marszałek, Paulina Wardęcka, Michał Komoszyński
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 322-329

ICID: 999918
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Inhibitory PARP – podstawy teoretyczne i zastosowanie kliniczne

Sylwia Dębska, Joanna Kubicka, Rafał Czyżykowski, Maja Habib, Piotr Potemski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 311-321

ICID: 999033
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Receptor p75NTR – rola w procesach wzrostu i śmierci komórki

Anna Urbaniak
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 304-310

ICID: 999026
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola ceramidów w wybranych patologiach mózgu: ischemia/hipoksja, choroba Alzheimera

Halina Car, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Anna Fiedorowicz, Sławomir Prokopiuk, Anna Sadowska, Krzysztof Kurek
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 295-303

ICID: 999024
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Potencjalne interwencje terapeutyczne poprzez receptory EP2 i EP4 dla prostaglandyn

Michał Zimecki
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 287-294

ICID: 998859
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Oksydacyjnie modyfikowane i deaminowane zasady DNA jako czynnik epigenetyczny

Jolanta Guz, Marek Jurgowiak, Ryszard Oliński
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 275-286

ICID: 997954
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Leptyna jako hormon łączący otyłość z dysfunkcją mięśnia sercowego 

Joanna Karbowska, Zdzisław Kochan
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 267-274

ICID: 997817
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kliniczne znaczenie receptora chemokinowego CXCR4

Katarzyna Gębura, Katarzyna Bogunia-Kubik
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 252-266

ICID: 997815
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Pałeczki Morganella – charakterystyka, zakażenia, mechanizmy oporności na antybiotyki 

Patrycja Zalas-Więcek, Anna Michalska, Eugenia Gospodarek
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 242-251

ICID: 992214
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki tuczne w infekcjach wirusowych

Piotr Witczak, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 231-241

ICID: 991610
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Synteza cytokin na poziomie komórkowym przez limfocyty T u myszy BALB/c i C57BL/6 zakażonych wirusem ektromelii

Lidia Szulc, Małgorzata Gieryńska, Anna Winnicka, Lech Martyniszyn, Anna Boratyńska-Jasińska, Marek Niemiałtowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 222-230

ICID: 991606
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Karnozyna i karnozynaza a choroby nerek

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 215-223

ICID: 991600
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ektopia skrzyżowna nerki: czy jest to problem diagnostyczny? 

Dorota Polak-Jonkisz, Konstancja Fornalczyk, Kinga Musiał, Urszula Zaleska-Dorobisz, Wojciech Apoznański, Danuta Zwolińska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 210-214

ICID: 991491
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ polimorfizmu genu MUC7 na stan uzębienia i higienę jamy ustnej u studentów Wydziału Stomatologii

Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Justyna Pol, Monika Szmidt, Agnieszka Bińczak-Kuleta
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 204-209

ICID: 991490
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Odkrycie neuromedyny U i jej rola w centralnej regulacji homeostazy energetycznej

Katarzyna Kirsz, Dorota A. Zięba
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 196-203

ICID: 991448
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola białek w chorobach neurodegeneracyjnych

Aleksandra Szwed, Katarzyna Miłowska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 187-195

ICID: 991446
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Mieszki włosowe nowym źródłem komórek macierzystych

Romana Joachimiak, Anna Bajek, Tomasz Drewa
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 181-186

ICID: 991445
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Czy stężenie cystatyny C w surowicy jest lepszym markerem czynności nerek niż stężenie kreatyniny u noworodków z sepsą?

Iwona Maruniak-Chudek, Teresa Owsianka-Podleśny, Jolanta Wróblewska, Danuta Jadamus-Niebrój
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 175-180

ICID: 988679
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola transportera glukozy 1 (GLUT1) w diagnostyce i terapii nowotworów

Paweł Jóźwiak, Anna Lipińska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 165-174

ICID: 988242
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rodzina białek ERM (ezrin/radixin/moesin) – rola i znaczenie w procesach polaryzacji, adhezji i mobilności komórkowej

Agnieszka Hałoń, Piotr Donizy
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 158-164

ICID: 987628
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Chirurgiczne wycięcie rozległych kłykcin kończystych odbytu jest operacją nie powodującą ryzyka zwężenia odbytu

Konrad Wroński, Roman Bocian
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 153-157

ICID: 987538
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Aktywność przeciwwolnorodnikowa wybranych surowców roślinnych i wyciągów otrzymanych z tych surowców

Aleksandra Kasprzyk, Beata Żbikowska, Zbigniew Sroka, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 146-152

ICID: 986170
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Plejotropowe działanie proinsulinowego peptydu C

Michał Usarek, Jadwiga Bryła
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 135-145

ICID: 986169
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Seler – przyczyną ciężkiego wstrząsu anafilaktycznego

Krzysztof Pałgan, Magdalena Götz-Żbikowska, Marta Tykwińska, Katarzyna Napiórkowska, Zbigniew Bartuzi
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 132-134

ICID: 986123
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

 Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym. Część 2. Udział w rozpoznaniu i fagocytozie patogenów oraz w stymulacji odpowiedzi immunologicznej

Szczepan Józefowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 120-131

ICID: 984080
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym. Część 1. Budowa receptorów, repertuar wiązanych ligandów i zdolność do transdukcji sygnału

Szczepan Józefowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 104-119

ICID: 984079
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Różnego typu infekcje u niemowląt i małych dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry – obserwacje własne

Helena Rotsztejn, Joanna Frankowska, Barbara Kamer, Ewa Trznadel-Grodzka
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 96-103

ICID: 983317
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

W poszukiwaniu genu zespołu Tourette’a. Część 2. Zmienność genomu chorych

Anna Kowalska, Alina T. Midro, Piotr Janik, Anna Gogol, Wojciech Służewski, Andrzej Rajewski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 89-95

ICID: 983314
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

W poszukiwaniu genu zespołu Gilles de la Tourette’a. Część 1. Różnorodność fenotypów klinicznych

Anna Kowalska, Alina T. Midro, Piotr Janik, Anna Gogol, Wojciech Służewski, Andrzej Rajewski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 85-88

ICID: 983311
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Krótkotrwałe leczenie przeciwnadciśnieniowe zmniejsza stężenie białka C-reaktywnego

Andrzej Madej, Aleksandra Bołdys, Łukasz Bułdak, Krzysztof Łabuzek, Marcin Basiak, Bogusław Okopień
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 78-84

ICID: 981731
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mimetyki BH3 jako terapia wspomagająca konwencjonalne leki przeciwnowotworowe

Mariusz Ł. Hartman, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 67-77

ICID: 979916
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola mucyn żołądkowych w oddziaływaniach z Helicobacter pylori

Iwona Radziejewska
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 60-66

ICID: 979396
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mikroangiopatia cukrzycowa w badaniu kapilaroskopowym dzieci z cukrzycą typu 1

Grażyna Kaminska-Winciorek, Grażyna Deja, Joanna Polańska, Przemysława Jarosz-Chobot
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 51-59

ICID: 979395
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ płynów konserwujących UW I EC na ekspresję genów metaloproteinazy II i tkankowego inhibitora metaloproteinazy II

Tadeusz Sulikowski, Leszek Domanski, Zbigniew Zietek, Grażyna Adler, Andrzej Pawlik, Andrzej Ciechanowicz, Kazimierz Ciechanowski, Marek Ostrowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 45-50

ICID: 979394
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Etiologia zakrzepicy żył okołoodbytowych

Konrad Wronski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 41-44

ICID: 979392
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Regulacja melanogenezy: rola cAMP i MITF

Michał Otręba, Jakub Rok, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 33-40

ICID: 979388
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne i cytogenetyczne podstawy rozwoju mięśniaków macicy

Paweł Knapp, Adrian Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 23-32

ICID: 979386
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ laktoferryny na fazę efektorową komórkowej i humoralnej skórnej odpowiedzi immunologicznej u myszy

Michał Zimecki, Jolanta Artym, Maja Kocięba, Marian Kruzel
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 16-22

ICID: 975145
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Sposób odżywiania jako czynnik ryzyka zróżnicowanego raka tarczycy

Elwira Przybylik-Mazurek, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Sylwia Kuźniarz-Rymarz, Małgorzata Kieć-Klimczak, Anna Skalniak, Anna Sowa-Staszczak, Filip Gołkowski, Marta Kostecka-Matyja, Dorota Pach
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 11-15

ICID: 974647
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Matczyna otyłość a rozwój mięśni szkieletowych u potomstwa – płodowe pochodzenie zaburzeń metabolicznych

Kamil Grabiec, Marta Milewska, Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 1-10

ICID: 973505
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>