Spis treści

Tom 65, 2011

Płeć a choroby nerek – znaczenie kliniczne i mechanizmy modyfikującego oddziaływania

Katarzyna Grzegorczyk, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Katarzyna Jakuszko, Andrzej Gniewek, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 849-857

ICID: 972446
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Opracowanie miniaturowej mikromacierzy DNA do identyfikacji 66 genów wirulencji Legionella pneumophila

Mariusz Żak, Piotr Zaborowski, Milena Baczewska-Rej, Aleksandra A. Zasada, Renata Matuszewska, Bożena Krogulska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 838-848

ICID: 971126
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Podłoże genetyczne wrodzonych wad nerek i układu moczowego

Danuta Zwolińska, Dorota Polak-Jonkisz, Irena Makulska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 829-837

ICID: 970290
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Inhibitory kinazy tyrozynowej w rozrostowych chorobach układu krwiotwórczego

Kamila Kosior, Magdalena Lewandowska-Grygiel, Krzysztof Giannopoulos
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 819-828

ICID: 968778
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ operacji bariatrycznych na ustępowanie cukrzycy typu 2

Paweł Nalepa, Aleksandra Piechnik, Anna Kiersztan
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 804-818

ICID: 968212
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Badanie potencjału przeciwwolnorodnikowego różnych rodzajów herbat oraz wyciągów uzyskanych z tych herbat za pomocą jednostki aktywności przeciwwolnorodnikowej (TAU)

Damian Wojciechowski, Zbigniew Sroka, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 796-803

ICID: 968073
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy molekularne w procesie zapłodnienia: rola czynnika męskiego

Ewa Maria Kratz, Martyna Kamila Achcińska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 784-795

ICID: 967076
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Subkliniczne zmiany miażdżycowe tętnic szyjnych i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów zakażonych HIV

Wiesława Kwiatkowska, Brygida Knysz, Justyna Drelichowska-Durawa, Marcin Czarnecki, Jacek Gąsiorowski, Ewa Biłyk, Maciej Karczewski, Wojciech Witkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 770-783

ICID: 967075
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ocena wpływu diety wegetariańskiej na występowanie ubytków erozyjnych i abrazyjnych twardych tkanek zębów

Katarzyna Herman, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Maciej Dobrzyński
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 764-769

ICID: 967066
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie kliniczne białek wiążących kwasy tłuszczowe (FABPs)

Barbara Choromańska, Piotr Myśliwiec, Jacek Dadan, Hady Razak Hady, Adrian Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 759-763

ICID: 966983
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy i jej izoenzymów A i B w nowotworach

Barbara Choromańska, Magdalena Luto, Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Alina Kępka, Jacek Janica, Jerzy Robert Ładny, Jacek Dadan, Piotr Myśliwiec, Krzysztof Zwierz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 752-758

ICID: 966833
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dakarbazyna jako lek przeciwczerniakowy i referencyjny dla nowych programów terapeutycznych

Kamila Koprowska, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 734-751

ICID: 966832
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ melatoniny i agomelatyny na parametry urodynamiczne w doświadczalnym modelu pęcherza nadaktywnego – wyniki wstępne

Łukasz Dobrek, Piotr J. Thor
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 725-733

ICID: 966759
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Osmoregulacja – ważny parametr rozwoju bakterii

Marta Sochocka, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 714-724

ICID: 966604
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka Rho − kluczowe regulatory cytoszkieletu w przebiegu mitozy i cytokinezy

Anna Klimaszewska, Anna Stenzel, Jakub Marcin Nowak, Alina Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 704-713

ICID: 966197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Współczesne poglądy na etiopatogenezę układowego tocznia rumieniowatego

Agnieszka Klonowska-Szymczyk, Ewa Robak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 683-703

ICID: 965291
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czy preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 mogą indukować ostre zapalenie trzustki?

Anna Borowik, Antoni Hrycek, Jerzy Chudek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 678-682

ICID: 964936
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nerkowy katabolizm albuminy – aktualne poglądy i kontrowersje

Jakub Gburek, Krzysztof Gołąb, Katarzyna Juszczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 668-677

ICID: 964329
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Okołodobowe stężenia wolnego testosteronu, wybranych markerów metabolizmu kostnego, osteoprotegeryny i jej ligandu sRANKL u otyłych kobiet po menopauzie

Zofia Ostrowska, Beata Kos-Kudła, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Kinga Wołkowska-Pokrywa
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 658-667

ICID: 962637
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rzadka odmiana przebiegu tętnicy łokciowej nie jest przeciwwskazaniem do wytworzenia przetoki w okolicy nadgarstka u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy

Mirosław Banasik, Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Sławomir Zmonarski, Magdalena Krajewska, Dariusz Janczak, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 654-657

ICID: 962525
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Karnityna: funkcja, metabolizm i znaczenie w niewydolności wątroby u pacjentów w przewlekłym zatruciu alkoholem

Alina Kępka, Sławomir Dariusz Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Paweł Płudowski, Sylwia Chojnowska, Michał Rudy, Agata Szulc, Jerzy Robert Ładny, Krzysztof Zwierz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 645-653

ICID: 962226
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Enzymosomy antyoksydacyjne – właściwości i zastosowanie

Magdalena Skólmowska, Marek Kmieć
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 640-644

ICID: 962163
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Patofizjologiczne konsekwencje hemolizy. Rola wolnej hemoglobiny

Tomasz Misztal, Marian Tomasiak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 627-639

ICID: 961007
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie polimorfizmu HLA-E w odpowiedzi immunologicznej

Milena Iwaszko, Katarzyna Bogunia-Kubik
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 616-626

ICID: 960195
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola układu kannabinoidowego w patogenezie oraz poszukiwaniu nowych możliwości farmakoterapii zespołu zależności alkoholowej

Bogusława Pietrzak, Agnieszka Dunaj, Karolina Piątkowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 606-615

ICID: 959461
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Pentraksyny – znaczenie w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego

Katarzyna Jakuszko, Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Katarzyna Grzegorczyk, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 597-605

ICID: 959276
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka transportu wewnątrzkomórkowego: klasyfikacja, budowa i funkcje kinezyn

Agnieszka Chudy, Beata Gajewska, Marzena Gutowicz, Anna Barańczyk-Kuźma
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 588-596

ICID: 959271
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola receptora M1 w regulacji mięśniówki gładkiej dna żołądka

Marta Gajdus, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Leszek Szadujkis-Szadurski, Izabela Glaza, Rafał Szadujkis-Szadurski, Joanna Olkowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 584-587

ICID: 959268
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Prątki niegruźlicze: M. marinum, M. ulcerans, M. xenopi – krótka charakterystyka drobnoustrojów i zmian klinicznych przez nie wywoływanych

Marek Fol, Joanna Olek, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Magdalena Druszczyńska, Wiesława Rudnicka
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 574-583

ICID: 958464
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola wapnia i kalmoduliny w reakcji skurczu dna żołądka

Marta Gajdus, Leszek Szadujkis-Szadurski, Rafał Szadujkis-Szadurski, Izabela Glaza, Magdalena Zalewska, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Natalia Gurtowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 569-573

ICID: 958061
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Moczowa cystatyna C jako biomarker uszkodzenia kanalików nerkowych

Maria Warwas, Agnieszka Piwowar
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 562-568

ICID: 957690
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Transportery błonowe ABCC – budowa, funkcja i znaczenie w mechanizmach wytwarzania oporności wielolekowej w komórkach nowotworów złośliwych

Sylwia Dębska, Agata Owecka, Urszula Czernek, Katarzyna Szydłowska-Pazera, Maja Habib, Piotr Potemski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 552-561

ICID: 956500
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Epigenetyka a etiologia chorób neurodegeneracyjnych

Beata M. Gruber
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 542-551

ICID: 956497
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie zaburzeń układu prooksydacyjno-antyoksydacyjnego dla etiopatologii cukrzycy

Małgorzata Mrowicka
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 534-541

ICID: 956085
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Autofagia w niedokrwieniu mózgu

Alicja Kost, Daniela Kasprowska, Krzysztof Łabuzek, Ryszard Wiaderkiewicz, Bożena Gabryel
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 524-533

ICID: 955650
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Naturalne związki zaangażowane w kontrolę masy tkanki tłuszczowej w badaniach in vitro

Katarzyna Kowalska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 515-523

ICID: 955499
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Starzenie się organizmów prokariotycznych

Marek Simon, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Krzysztof Książek
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 509-513

ICID: 955129
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Podstawy dermoskopii zmian melanocytowych dla początkujących

Grażyna Kamińska-Winciorek, Radosław Śpiewak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 501-508

ICID: 955121
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Działania aktywatorów cyklazy guanylanowej na reakcję skurczu mięśniówki gładkiej tchawicy

Izabela Glaza, Leszek Szadujkis-Szadurski, Rafał Szadujkis-Szadurski, Marta Gajdus, Alicja Rzepka, Natalia Gurtowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 496-500

ICID: 954792
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Immunoregulacja poprzez interferencyjny RNA – mechanizmy, rola, perspektywy

Emilia Sikora, Włodzimierz Ptak, Krzysztof Bryniarski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 482-495

ICID: 954790
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Modulujące działanie receptora M1 na reakcję mięśniówki gładkiej jelita krętego

Izabela Glaza, Leszek Szadujkis-Szadurski, Rafał Szadujkis-Szadurski, Marta Gajdus, Joanna Olkowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 478-481

ICID: 954785
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizm aktywacji fosfolipazy Cγ1

Paweł Krawczyk, Janusz Matuszyk
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 470-477

ICID: 954782
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek

Adam Tylicki, Magdalena Siemieniuk
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 447-469

ICID: 951633
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nowotworowe naczynia krwionośne

Stanisław Szala, Magdalena Jarosz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 437-446

ICID: 951193
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka szoku termicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów: przyjaciel czy wróg?

Stefan Tukaj, Barbara Lipińska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 427-436

ICID: 950501
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ czynników transkrypcyjnych na różnicowanie limfocytów T CD4+

Kalina Świst, Elżbieta Pajtasz-Piasecka
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 414-426

ICID: 949499
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR). Właściwości antyproliferacyjne

Anna Hojka, Andrzej Rapak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 404-413

ICID: 949463
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola subpopulacji limfocytów pomocniczych Th1, Th17 i Treg w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów z uwzględnieniem przeciwzapalnego działania cytokin Th1

Agata Kosmaczewska, Jerzy Świerkot, Lidia Ciszak, Piotr Wiland
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 397-403

ICID: 948971
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część II

Katarzyna Kaźmierska, Anna Florczak, Konrad Piekoś, Andrzej Mackiewicz, Hanna Dams-Kozłowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 389-396

ICID: 948968
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część I

Anna Florczak, Konrad Piekoś, Katarzyna Kaźmierska, Andrzej Mackiewicz, Hanna Dams-Kozłowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 377-388

ICID: 948960
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Systemy ekspresyjne białek cytochromu P450 w badaniach in vitro metabolizmu leków

Monika Pawłowska, Ewa Augustin
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 367-376

ICID: 948845
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem pestycydów

Emilia Grosicka-Maciąg
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 357-366

ICID: 948816
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wrodzone miopatie – choroby mięśni szkieletowych związane z zaburzeniami struktury i funkcji filamentu aktynowego

Katarzyna Robaszkiewicz, Joanna Moraczewska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 347-356

ICID: 948191
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola receptorów NMDA w patofizjologii i farmakoterapii wybranych chorób układu nerwowego

Łukasz Dobrek, Piotr Thor
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 338-346

ICID: 946637
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Drożdże jako model w badaniach chorób neurodegeneracyjnych

Donata Wawrzycka
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 328-337

ICID: 945767
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola kwasu dokozaheksaenowego w czynności komórek nerwowych

Anna Walczewska, Tomasz Stępień, Dorota Bewicz-Binkowska, Emilia Zgórzyńska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 314-327

ICID: 945763
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne rozpoznawanie zakażeń wirusowych – stymulacja odpowiedzi immunologicznej

Małgorzata Gieryńska, Ada Schollenberger
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 299-313

ICID: 945199
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zakażenia EBV – cykl życiowy, metody diagnostyki, chorobotwórczość

Joanna Bocian, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 286-298

ICID: 943104
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2

Marzena Grzybowska, Joanna Bober, Maria Olszewska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 277-285

ICID: 941655
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola białka AS160/TBC1D4 w transporcie glukozy do wnętrza miocytów

Agnieszka Mikłosz, Karolina Konstantynowicz, Tomasz Stepek, Adrian Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 270-276

ICID: 941635
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo

Anita Dopierała, Patrycja Wrosz, Jan Mazerski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 263-269

ICID: 941521
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

Patrycja Gogga*, Joanna Karbowska* , Włodzimierz Meissner, Zdzisław Kochan
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 255-262

ICID: 940259
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ polimorfizmu wirusa zapalenia wątroby typu B na przebieg choroby u osób przewlekle zakażonych

Magda Rybicka, Piotr Stalke, Urszula Charmuszko, Krzysztof Piotr Bielawski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 244-254

ICID: 939665
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Akumulacja lipidów (triacylo-, diacylogliceroli i ceramidów) wewnątrz hepatocytów, a rozwój insulinooporności wątrobowej

Karolina Konstantynowicz, Agnieszka Mikłosz, Tomasz Stepek, Adrian Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 236-243

ICID: 939285
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mózg i cytokiny – wspólne podłoże depresji, otyłości i chorób układu krążenia?

Marcin Ufnal, Dorota Wolynczyk-Gmaj
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 228-235

ICID: 939284
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Oporność wielolekowa związana z aktywnym usuwaniem leków z komórek drobnoustrojów

Agata Jarmuła, Ewa Obłąk, Donata Wawrzycka, Jan Gutowicz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 216-227

ICID: 937011
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie badań farmakogenetycznych w efektywności leczenia metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (część 2)

Jerzy Świerkot, Ryszard Ślęzak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 207-215

ICID: 936691
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie badań farmakogenetycznych w efektywności leczenia metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (część 1)

Jerzy Świerkot, Ryszard Ślęzak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 195-206

ICID: 936689
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czynniki wpływające na zakaźność HIV

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 190-194

ICID: 936097
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Statyny i astma

Joanna Pawlak, Ziemowit Ziętkowski, Anna Bodzenta-Łukaszyk
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 177-189

ICID: 936092
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Funkcje białek bakteriofagowych

Ewa Brzozowska, Justyna Bazan, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 167-176

ICID: 936090
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne i cytogenetyczne czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej (OBS)

Szymon Zmorzyński, Agata A. Filip, Dorota Koczkodaj, Małgorzata Michalak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 158-166

ICID: 935753
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie wysokich dawek tokoferolu w prewencji i potencjalizacji działania dioksyn w doświadczalnym zapaleniu

Ireneusz Całkosiński, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Monika Szopa, Maciej Dobrzyński, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 143-157

ICID: 935120
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola mechanizmów buforowania lęku u nosicieli wirusa HIV. Badanie w paradygmacie Teorii Opanowywania Trwogi

Marta Kwiatkowska, Brygida Knysz , Jacek Gąsiorowski , Aleksandra Łuszczyńska , Andrzej Gładysz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 133-142

ICID: 934030
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mezenchymalne komórki macierzyste narzędziem terapeutycznym w regeneracji tkanek i narządów

Anna Bajek, Joanna Olkowska, Tomasz Drewa
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 124-132

ICID: 933878
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Odsłona tajemnic komórki bakteryjnej – zastosowanie nowych technik mikroskopii fluorescencyjnej

Magdalena Donczew, Katarzyna Ginda, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Dagmara Jakimowicz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 114-123

ICID: 933713
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ reaktywnych form tlenu na ośrodkowy układ nerwowy

Marzena Gutowicz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 104-113

ICID: 933486
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Szczepienia przeciwprątkowe – BCG i co dalej?

Marek Fol, Katarzyna Zawadzka, Magdalena Druszczyńska, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Wiesława Rudnicka
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 93-103

ICID: 933482
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola nauk biologicznych w zrozumieniu genezy i nowego podejścia terapeutycznego do choroby Alzheimera

Eugenia Tęgowska, Adrianna Wosińska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 73-92

ICID: 933430
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zakażenia pałeczkami jelitowymi – diagnostyka, oporność na antybiotyki i profilaktyka

Anna Jarząb, Sabina Górska-Frączek, Jacek Rybka, Danuta Witkowska
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 55-72

ICID: 933273
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nitroksydy jako antyoksydanty – możliwości ich zastosowania w celach chemioprewencyjnych oraz radioprotekcyjnych

Sabina Tabaczar, Marcin Talar, Krzysztof Gwoździński
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 46-54

ICID: 932256
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ przepływu, stężenia i „wyrzutu” lizozymu w ślinie na zdrowie jamy ustnej pacjentów reumatoidalnych

Anna Zalewska, Napoleon Waszkiewicz, Sławomir Dariusz Szajda, Danuta Waszkiel
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 40-45

ICID: 932232
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rozpoznawanie antygenów prątków przez fagocyty

Magdalena Druszczyńska, Marcin Włodarczyk, Marek Fol, Wiesława Rudnicka
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 28-39

ICID: 931545
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metaloproteinazy w miażdżycy naczyń krwionośnych

Piotr Fic, Izabela Zakrocka, Jacek Kurzepa, Andrzej Stepulak
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 16-27

ICID: 931536
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki progenitorowe śródbłonka jako nowy marker funkcji endotelium w ocenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

Barbara Głowińska-Olszewska, Włodzimierz Łuczyński, Artur Bossowski
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 8-15

ICID: 931086
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola greliny w organizmie

Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 1-7

ICID: 931085
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>