Spis treści

Tom 64, 2010

Bioaktywne metabolity wtórne roślin z rodzaju Physalis

Karolina Agata, Joanna Kusiak, Bartłomiej Stępień, Katarzyna Bergier, Elżbieta Kuźniak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 665-673

ICID: 928037
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wybrane aspekty środowiska jamy ustnej pacjentów z rozszczepem podniebienia – problem ewidentnie nie tylko stomatologiczny

Joanna Antoszewska, Beata Kawala, Liwia Minch
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 659-664

ICID: 927908
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Trans-kwasy tłuszczowe w diecie – rola w rozwoju zespołu metabolicznego

Zdzisław Kochan, Joanna Karbowska, Ewa Babicz-Zielińska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 650-658

ICID: 927747
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metylacja i jej rola regulacyjna wobec rodzicielskiego piętna genomowego

Marta Olszewska, Maciej Kurpisz
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 642-649

ICID: 924953
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola protoonkogenu c-mos w regulacji procesu dojrzewania komórki jajowej

Irena Jałocha, Marian Stanisław Gabryś, Jarosław Bal
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 636-641

ICID: 924547
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka MCM i ich rola w proliferacji komórek i procesie nowotworowym

Katarzyna Nowińska, Piotr Dzięgiel
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 627-635

ICID: 924430
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka biorące udział w procesie inwazji erytrocytów ludzkich przez zarodźce wywołujące malarię

Ewa Jaśkiewicz, Jakub Graczyk, Joanna Rydzak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 617-626

ICID: 924419
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział laktoferryny w gospodarce żelazem w organizmie. Część II. Działanie przeciwmikrobiologiczne i przeciwzapalne poprzez sekwestrację żelaza

Jolanta Artym
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 604-616

ICID: 924418
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Sulforafan – potencjalny czynnik w prewencji i terapii chorób nowotworowych

Joanna Tomczyk, Anna Olejnik
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 590-603

ICID: 924393
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizm quorum sensing jako czynnik regulujący wirulencję bakterii Gram-ujemnych

Kamila Myszka, Katarzyna Czaczyk
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 582-589

ICID: 924228
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej taksanów. I. Oddziaływanie docetakselu na mikrotubule

Sabina Tabaczar, Aneta Koceva-Chyła, Karolina Matczak, Krzysztof Gwoździński
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 568-581

ICID: 923813
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nadczynność przytarczyc: podstawy molekularne zaburzeń, diagnostyka i możliwości terapeutycz

Mikołaj Pietkiewicz, Ewa Nienartowicz, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Urszula Zaleska-Dorobisz, Andrzej Gamian, Jadwiga Pietkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 555-567

ICID: 923200
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biosynteza kwasów żółciowych i jej regulacja

Areta Hebanowska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 544-554

ICID: 922007
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola układu glutaminianergicznego w patogenezie oraz terapii zespołu zależności alkoholowej

Karina Łukasik, Karolina Piątkowska, Bogusława Pietrzak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 534-543

ICID: 921625
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Działanie interferonów typu III i ich rola w odpowiedziach immunologicznych

Krzysztof Domagalski, Andrzej Tretyn, Małgorzata Pawłowska, Joanna Szczepanek, Waldemar Halota
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 522-533

ICID: 924351
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK) w regulacji metabolizmu mięśni szkieletowych

Anna Dziewulska, Paweł Dobrzyń, Agnieszka Dobrzyń
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 513-521

ICID: 921491
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie interferencji RNA w diagnostyce i terapii niektórych chorób człowieka

Paweł Jóźwiak, Anna Lipińska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 504-512

ICID: 921322
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kinaza Akt: kluczowy regulator metabolizmu i progresji nowotworów

Anna Krześlak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 490-503

ICID: 921321
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie technik PCR w toksykologii

Maja Kazubek, Anna Długosz, Krzysztof Pawlik
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 482-489

ICID: 921263
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Prozakrzepowe działanie aldosteronu – nowe oblicze hormonu

Anna Gromotowicz, Urszula Osmólska, Maria Mantur, Piotr Szoka, Agnieszka Zakrzeska, Janusz Szemraj, Ewa Chabielska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 471-481

ICID: 921259
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wewnętrzna tandemowa duplikacja oraz mutacja D835 genu FLT3 u 80 pacjentów z AML w trzech cytogenetycznych grupach ryzyka

Ewa Mały, Marta Przyborsk, Tomasz Nowak, Jerzy Nowak, Danuta Januszkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 466-470

ICID: 921247
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologiczna aktywność związków lizosomotropowych

Ewa Obłąk, Anna Krasowska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 459-465

ICID: 920815
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Antocyjany jako składnik żywności funkcjonalnej stosowanej w profilaktyce chorób układu krążenia

Joanna Saluk-Juszczak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 451-458

ICID: 920474
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Trądzik różowaty – współczesne poglądy na patomechanizm i terapię

Ewa Robak, Lilianna Kulczycka
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 439-450

ICID: 919013
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Polimorfizm genów poszczególnych składowych układu renina-angiotensyna-aldosteron a progresja przewlekłej choroby nerek

Agata Kujawa-Szewieczek, Magdalena Kocierz, Grzegorz Piecha, Aureliusz Kolonko, Jerzy Chudek, Andrzej Więcek
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 423-438

ICID: 917640
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki układu odpornościowego w miażdżycy – wybrane dane

Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Agata Mękal, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 417-422

ICID: 917639
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola komórek tucznych naciekających guz w modyfikacji funkcji limfocytów regulatorowych CD4+CD25+Foxp3, limfocytów Th17 oraz limfocytów cytotoksycznych Tc1 w rozwoju i progresji guza nowotworowego

Katarzyna Starska, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 408-416

ICID: 917464
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Farmakologiczna aktywacja supresora nowotworu, natywnego białka p53 jako obiecująca strategia zwalczania nowotworów

Alicja Sznarkowska, Robert Olszewski, Joanna Zawacka-Pankau
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 396-407

ICID: 917454
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zakażenia bakteriami rodzaju Helicobacter spp. w przewlekłym uszkodzeniu wątroby

Magda Rybicka, Piotr Stalke, Krzysztof Piotr Bielawski, Joanna Nakonieczna
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 386-395

ICID: 916527
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej w modelu zwierzęcym reumatoidalnego zapalenia stawów u myszy (CIA)

Katarzyna Marcińska, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 372-385

ICID: 916123
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział receptorów Toll-like w patogenezie wybranych chorób skóry

Lilianna Kulczycka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Ewa Robak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 364-371

ICID: 915947
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologiczna aktywność polimerazy poli(ADP-rybozy)-1

Zofia M. Kiliańska, Jolanta Żołnierczyk, Józefa Węsierska-Gądek
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 344-363

ICID: 915606
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Patogeneza i profilaktyka AMD: rola stresu oksydacyjnego i antyoksydantów

Anna Wiktorowska-Owczarek, Jerzy Z. Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 333-343

ICID: 915414
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wykorzystanie tkanki tłuszczowej jako źródła mezenchymalnych komórek macierzystych

Katarzyna Jezierska-Woźniak, Dorota Nosarzewska, Anna Tutas, Anita Mikołajczyk, Michał Okliński, Marek Kajetan Jurkowski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 326-332

ICID: 915330
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola proteasomu w terapii chorób nieuleczalnych

Irena Bubko, Beata M. Gruber, Elżbieta L. Anuszewska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 314-325

ICID: 915316
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biomedyczna aktywność biosurfaktantów

Anna Krasowska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 310-313

ICID: 915101
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Gelsolina – różnorodność budowy i funkcji

Adam Sadzyński, Krzysztof Kurek, Tomasz Konończuk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 303-309

ICID: 912572
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wideokapilaroskopia łożyska okołopaznokciowego – użyteczne narzędzie w diagnostyce pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów zagrożonych rozwojem przedwczesnych zmian miażdżycowych

Anna Górska, Lidia Rutkowska-Sak, Elżbieta Musiej-Nowakowska, Sławomir Chlabicz, Stanisław Górski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 296-302

ICID: 912243
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mało znane nowe ogniwa regulacji poboru pokarmu

Marcin Nylec, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 291-295

ICID: 912241
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kwas całkowicie trans-retinowy (ATRA) w prewencji i terapii nowotworów

Ewelina Hoffman, Wojciech P. Mielicki
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 284-290

ICID: 911863
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola białek szoku cieplnego w apoptozie komórek

Arleta Kaźmierczuk, Zofia M. Kiliańska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 273-283

ICID: 911831
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Skład i właściwości biochemiczne oraz toksyczność jadów węży

Ireneusz Całkosiński, Ewa Seweryn, Arkadiusz Zasadowski, Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, Katarzyna Dzierzba, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Magdalena Mierzchała, Ireneusz Ceremuga, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Maciej Dobrzyński, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 262-272

ICID: 911067
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Bakteriofag T4: molekularne aspekty infekcji komórki bakteryjnej, rola białek kapsydowych

Grzegorz Figura, Paulina Budynek, Krystyna Dąbrowska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 251-261

ICID: 910880
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie limfocytów Th17 w odporności przeciwnowotworowej

Iwona Hus, Ewa Maciąg, Jacek Roliński
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 244-250

ICID: 910879
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola podwzgórzowej kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w kontroli pobierania pokarmu

Franciszek Fijałkowski, Robert Jarzyna
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 231-243

ICID: 910614
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Intrakrynologia estrogenów a terapia i chemioprewencja w nowotworach piersi

Barbara Licznerska, Wanda Baer-Dubowska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 220-230

ICID: 910464
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola adipokin i insulinooporności w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby

Bartłomiej Orlik, Gabriela Handzlik, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 212-219

ICID: 909936
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologiczna aktywność czwartorzędowych soli amoniowych (CSA)

Ewa Obłąk, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 201-211

ICID: 908991
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola jonów wapnia w modulowaniu reaktywności mięśniówki gładkiej podczas niedokrwienia i reperfuzji. Część 2

Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Rafał Szadujkis-Szadurski, Leszek Szadujkis-Szadurski, Grzegorz Grześk, Maciej Słupski, Grzegorz Matusiak, Izabela Glaza, Marta Gajdus
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 195-200

ICID: 908870
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola jonów wapnia w modulowaniu reaktywności mięśniówki gładkiej podczas niedokrwienia i reperfuzji. Część 1

Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Rafał Szadujkis-Szadurski, Leszek Szadujkis-Szadurski, Grzegorz Grześk, Maciej Słupski, Grzegorz Matusiak, Marta Gajdus, Izabela Glaza
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 188-194

ICID: 908869
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola naturalnych składników diety w chemioprewencji nowotworów jelita grubego

Anna Olejnik, Joanna Tomczyk, Katarzyna Kowalska, Włodzimierz Grajek
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 175-187

ICID: 908396
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Oddziaływanie komórek dendrytycznych z limfocytami T regulatorowymi

Justyna Wojas, Elżbieta Pajtasz-Piasecka
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 167-174

ICID: 907948
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Surfaktanty gemini jako nośniki genów

Teresa Piskorska, Ewa Obłąk
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 161-166

ICID: 907946
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola limfocytów T-regulatorowych w patogenezie zaburzeń immunologicznych towarzyszących otyłości i miażdżycy

Włodzimierz Łuczyński, Artur Bossowski, Barbara Głowińska-Olszewska, Justyna Kos, Anna Stasiak-Barmuta
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 156-160

ICID: 907803
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola interleukin 13 i 5 w astmie

Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Marian Tomasiak, Roman Skiepko, Ziemowit Ziętkowski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 146-155

ICID: 907284
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Fizjologia i molekularny mechanizm działania glikokortykoidów

Andrzej Nagalski, Anna Kiersztan
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 133-145

ICID: 907185
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Przeciwzapalne „prowygaszeniowe” pochodne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6*

Jerzy Z. Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 115-132

ICID: 907096
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne mechanizmy działania partenolidu – stary lek z nową twarzą

Kamila Koprowska, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 100-114

ICID: 906932
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zmiany ekspresji antygenów grupowych układu Lewis w komórkach nowotworowych

Radosław Kaczmarek
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 87-99

ICID: 906528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Struktura i regulacja białka p73 w komórce – implikacja w terapii przeciwnowotworowej

Joanna Zawacka-Pankau, Katarzyna Maleńczyk, Alicja Sznarkowska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 78-86

ICID: 905554
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Leczenie dermatologiczne w okresie ciąży i laktacji

Lilianna Kulczycka, Anna Woźniacka
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 67-77

ICID: 905357
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Onkonaza – rybonukleaza o aktywności przeciwnowotworowej

Małgorzata Zwolińska, Piotr Smolewski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 58-66

ICID: 905228
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Genetyczne czynniki ryzyka rozwoju i progresji przewlekłej choroby ner

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 50-57

ICID: 905099
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kadm – pierwiastek całkowicie zbędny dla organiz

Hanna Czeczot, Michał Skrzycki
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 38-49

ICID: 904693
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola mitochondrialnych transporterów kwasów tłuszczowych w patogenezie insulinooporności komórek mięśniowy

Bartłomiej Łukaszuk, Adrian Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 31-37

ICID: 904025
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola wybranych metaloproteinaz i ich inhibitorów w rozwoju raka jelita grube

Magdalena Groblewska, Barbara Mroczko, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 22-30

ICID: 903908
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Receptory Toll-podobne (TLR) komórek tucznyc

Ewa Brzezińska-Błaszczyk, Maciej Wierzbicki
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 11-21

ICID: 902998
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zaburzenia metabolizmu lipoprotein w zespole metaboliczn

Marta Czyżewska, Anna Wolska, Agnieszka Ćwiklińska, Barbara Kortas-Stempak, Małgorzata Wróblewska
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 1-10

ICID: 902997
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>