Spis treści

Tom 63, 2009

Udział czynników genetycznych (polimorfizm PON1) i środowiskowych, a zwłaszcza aktywności fizycznej, w procesie antyoksydacyjnego działania paraoksynazy

Aneta Otocka-Kmiecik, Monika Orłowska-Majdak
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 668-677

ICID: 902016
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy*

Sabina Górska, Anna Jarząb, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 653-667

ICID: 901846
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola endogennych neuropeptydów w patomechanizmie uzależnienia alkoholowego

Urszula Rudzińska, Jadwiga Zalewska-Kaszubska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 643-652

ICID: 901153
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Beta-blokery i statyny w astmie

Joanna Pawlak, Ziemowit Ziętkowski, Anna Bodzenta-Łukaszyk
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 634-642

ICID: 900677
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola estrogenów w chorobie Parkinsona

Violetta Dziedziejko, Monika Białecka, Anna Machoy-Mokrzyńska, Gabriela Kłodowska-Duda, Dariusz Chlubek
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 627-633

ICID: 900673
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ polimorfizmów wybranych genów cytokin na występowanie ostrego i przewlekłego odrzucania oraz na przeżycie przeszczepionej nerki

Magdalena Kocierz, Agata Kujawa-Szewieczek, Aureliusz Kolonko, Jerzy Chudek, Andrzej Więcek
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 613-626

ICID: 900574
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Angiogeneza i immunosupresja: jin i jang progresji nowotworów?

Stanisław Szala
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 598-612

ICID: 900108
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Substancje chemiczne – czynnikami ryzyka nefropatii cukrzycowej

Zofia Marchewka, Agata Grzebinoga
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 592-597

ICID: 900052
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Genetyka zespołów otępiennych. Część 4: spektrum mutacji odpowiedzialnych za rozwój rodzinnej autosomalnie dominującej postaci choroby Alzheimera

Anna Kowalska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 583-591

ICID: 899650
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Genetyka zespołów otępiennych. Część 3: podłoże molekularne wieloczynnikowego dziedziczenia postaci sporadycznej choroby Alzheimera

Anna Kowalska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 577-582

ICID: 899636
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mastocytoza – rozpoznawanie i leczenie

Izabela Dereń-Wagemann, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Kazimierz Kuliczkowski
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 564-576

ICID: 899300
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Analiza proteomiczna profili białkowych w niektórych stanach patologicznych ludzkiego organizmu

Barbara Kossowska, Ilona Dudka, Roman Gancarz, Jolanta Antonowicz-Juchniewicz
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 549-563

ICID: 898186
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Substancje wydzielane przez gruczoły skórne płazów jako nowe źródło antybiotyków i związków biologicznie czynnych

Ireneusz Całkosiński, Arkadiusz Zasadowski, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Katarzyna Dzierzba, Ewa Seweryn, Maciej Dobrzyński, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 537-548

ICID: 898119
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola sierocych receptorów jądrowych w rozwoju limfocytów T w grasicy

Janusz Matuszyk
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 522-536

ICID: 897255
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Plejotropowa aktywność białek szoku cieplnego

Arleta Kaźmierczuk, Zofia M. Kiliańska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 502-521

ICID: 897164
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział limfocytów Th17 w patogenezie stwardnienia rozsianego

Marek Juszczak, Andrzej Głąbiński
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 492-501

ICID: 896907
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rezystyna – czynnik patogenetyczny czy biomarker zaburzeń metabolicznych i zapalenia?

Aleksandra Karbowska, Maria Boratyńska, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 485-491

ICID: 896900
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Efektywność bakteriobójczego działania surowicy wynikająca z obecności układu dopełniacza i lizozymu wobec bakterii, które unikają odpowiedzi immunologicznej organizmu

Bożena Futoma-Kołoch, Gabriela Bugla-Płoskońska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 471-484

ICID: 896665
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

P-selektyna i jej rola w niektórych chorobach

Alicja Polek, Wojciech Sobiczewski, Joanna Matowicka-Karna
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 465-470

ICID: 896664
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ cytrynianu sodu na funkcję cewników naczyniowych używanych na potrzeby hemodializy oraz występowanie powikłań krwotocznych i infekcyjnych związanych z ich używaniem

Maciej Szymczak, Wacław Weyde, Józef Penar, Tomasz Gołębiowski, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 457-464

ICID: 896607
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologia komórek macierzystych naskórka oraz ich znaczenie w medycynie

Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 449-456

ICID: 896590
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie diagnostyczne swoistych aloprzeciwciał anty-HLA u chorych przed i po transplantacji nerek. Programy dla wysoko immunizowanych

Hanna Zielińska, Maciej Zieliński, Grażyna Moszkowska, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Maria Jankowska, Bolesław Rutkowski, Piotr Trzonkowski
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 435-448

ICID: 894846
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Receptory melatoninowe MT1 oraz ich rola w onkostatycznym działaniu melatoniny

Karolina Danielczyk, Piotr Dzięgiel
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 425-434

ICID: 894415
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

BNIP3 jako nietypowy przedstawiciel rodziny Bcl-2. Część 2: Regulacja ekspresji i aktywności BNIP3 oraz jego rola w chorobie nowotworowej*

Ewelina Swoboda, Leon Strządała
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 418-424

ICID: 894144
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

BNIP3 jako nietypowy przedstawiciel rodziny Bcl-2. Część 1: BNIP3 – regulator nieapoptotycznej programowanej śmierci komórek

Ewelina Swoboda, Leon Strządała
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 409-417

ICID: 894143
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Charakterystyka odczynu zapalnego

Ireneusz Całkosiński, Maciej Dobrzyński, Monika Całkosińska, Ewa Seweryn, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Katarzyna Dzierzba, Ireneusz Ceremuga, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 395-408

ICID: 893695
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Cytokiny w nieswoistych zapalnych chorobach jelit

Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 389-394

ICID: 892873
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Popromienny efekt sąsiedztwa, ważny element odpowiedzi na romieniowanie jonizujące – potencjalne implikacje kliniczne*

Maria Wideł, Waldemar Przybyszewski, Joanna Rzeszowska-Wolny
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 377-388

ICID: 892869
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dendrytyczne epidermalne limfocyty T – ich rola we wczesnej fazie zakażenia wirusem ospy myszy

Małgorzata Gieryńska, Ewelina Pawlak, Ada Schollenberger, Irma Spohr Cespedes
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 369-376

ICID: 892259
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Peptydy – nowa klasa leków przeciwnowotworowych

Ryszard Smolarczyk, Tomasz Cichoń, Stanisław Szala
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 360-368

ICID: 891548
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zwiększony odsetek limfocytów supresorowych CD8+CD28– we krwi obwodowej i naciekach skórnych koreluje ze stadium zaawansowania choroby u pacjentów z chłoniakami T-komórkowymi skóry (CTCL)

Donata Urbaniak-Kujda, Katarzyna Kapelko-Słowik, Dariusz Wołowiec, Jarosław Dybko, Agnieszka Hałoń, Bożena Jaźwiec, Joanna Maj, Alina Jankowska-Konsur, Kazimierz Kuliczkowski
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 355-359

ICID: 891504
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Receptory Toll-like w wirusowych zapaleniach wątroby

Joanna Kozłowska, Joanna Jabłońska, Alicja Wiercińska-Drapało
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 351-354

ICID: 891484
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Stres oksydacyjny w procesach przerostu i kancerogenezy gruczołu sterczowego

Waldemar M. Przybyszewski, Joanna Rzeszowska-Wolny
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 340-350

ICID: 891394
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział receptorów TLR w procesach autoimmunologicznych*

Agnieszka Klonowska-Szymczyk, Anna Wolska, Ewa Robak
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 331-339

ICID: 891387
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Seladyna 1/DHCR24: główne białko homeostazy komórkowej i biosyntezy cholesterolu

Joanna Drzewińska, Łukasz Pułaski, Mirosław Soszyński, Grzegorz Bartosz
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 318-330

ICID: 890490
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola komórek gwiaździstych w procesie alkoholowego włóknienia wątroby*

Krzysztof Plewka, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Martyna Kandefer-Szerszeń
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 303-317

ICID: 890342
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ból, analgezja, płeć

Katarzyna Romanowska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 296-302

ICID: 888987
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Genetyka zespołów otępiennych. Część 2: Biologia choroby Alzheimera

Anna Kowalska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 287-295

ICID: 888269
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Genetyka zespołów otępiennych. Część 1: Podłoże molekularne otępienia czołowo-skroniowego i parkinsonizmu sprzężonego z chromosomem 17 (FTDP-17)

Anna Kowalska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 278-286

ICID: 888261
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Przegląd zaburzeń β -oksydacji kwasów tłuszczowych

Dariusz Moczulski, Iwona Majak, Dariusz Mamczur
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 266-277

ICID: 887784
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie metaloproteinaz oraz ich inhibitorów w raku żołądka

Marta Łukaszewicz-Zając, Barbara Mroczko, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 258-265

ICID: 887593
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dlaczego u człowieka i małp wąskonosych nie ma epitopu Galα1-3Gal, którego obecność u zwierząt jest związana z odrzucaniem ksenoprzeszczepów u ludzi?*

Anna Suchanowska, Marcin Czerwiński
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 250-257

ICID: 887414
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wybrane szlaki molekularne komórki w patogenezie potworniaków jajnika

Jarosław Bal, Marian Stanisław Gabryś, Irena Jałocha
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 242-249

ICID: 886270
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział RANK, RANKL i OPG w osteolizie towarzyszącej nowotworom

Marcin Stanisławowski, Zbigniew Kmieć
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 234-241

ICID: 885840
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Diagnostyka uszkodzeń i dysfunkcji mięśnia sercowego wywołanych antracyklinami

Jarosław Dudka, Franciszek Burdan, Agnieszka Korga, Katarzyna Dyndor, Iwona Syroka, Justyna Zięba, Dorota Lewkowicz, Agnieszka Korobowicz-Markiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 225-233

ICID: 885082
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Współczesne metody detekcji cytokin – real time PCR, ELISPOT oraz technika wewnątrzkomórkowego barwienia cytokin

Eliza Turlej
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 213-224

ICID: 885066
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Antyoksydacyjne właściwości hialuronianu wobec ludzkich neutrofilów zależą od jego masy cząsteczkowej i stężenia i są wywierane głównie w przestrzeni zewnątrzkomórkowej

Rafał Krasiński, Henryk Tchórzewski, Przemysław Lewkowicz
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 205-212

ICID: 884672
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wybrane wskaźniki włóknienia otrzewnej u chorych w programach dializy otrzewnowej

Józef Penar, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Maciej Szymczak, Renata Kłak, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 200-204

ICID: 884414
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Białka osłony komórkowej pałeczek jelitowych i ich udział w patogenności oraz odporności przeciwbakteryjnej

Danuta Witkowska, Arkadiusz Bartyś, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 176-199

ICID: 883994
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Drugi kod, czyli co determinuje regiony aktywności transkrypcyjnej oraz miejsca inicjacji replikacji

Konrad Winnicki
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 169-175

ICID: 883993
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy angiogenezy nowotworowej

Izabela Sacewicz, Magdalena Wiktorska, Tomasz Wysocki, Jolanta Niewiarowska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 159-168

ICID: 883347
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Substancje pochodzenia roślinnego przeciwdziałające kardiotoksyczności towarzyszącej chemioterapii nowotworów

Anita Piasek, Agnieszka Bartoszek, Jacek Namieśnik
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 142-158

ICID: 883322
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Budowa i funkcja C1q składowej dopełniacza oraz jej znaczenie w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym

Katarzyna Smykał-Jankowiak, Zofia I. Niemir
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 134-141

ICID: 882648
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czynne usuwanie leku z komórki jako jeden z mechanizmów oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe i metody jego zwalczania

Anna Wasążnik, Mariusz Grinholc, Krzysztof P. Bielawski
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 123-133

ICID: 882645
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dendrytyczne epidermalne limfocyty T – strażnicy skóry

Małgorzata Gieryńska, Ada Schollenberger, Irma Spohr Cespedes, Ewelina Pawlak
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 114-122

ICID: 881076
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ substancji P na komórki krwi

Maria Adamus
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 106-113

ICID: 880058
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne markery karcynogenezy w diagnostyce raka szyjki macicy

Grażyna Ewa Będkowska, Sławomir Ławicki, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 99-105

ICID: 880003
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

γH2AX jako marker dwuniciowych pęknięć DNA

Monika Podhorecka
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 92-98

ICID: 880000
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czynniki genetyczne związane z podatnością na zakażenie HIV oraz z progresją zakażenia

Katarzyna Zwolińska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 73-91

ICID: 879866
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny

Dorota Ścibior-Bentkowska, Hanna Czeczot
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 58-72

ICID: 879821
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Reakcja nadwrażliwości kontaktowej, jej mechanizm i regulacja

Monika Majewska, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 47-57

ICID: 879671
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Menopauza, otyłość a stan kośćca

Zofia Ostrowska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 39-46

ICID: 879269
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne mechanizmy towarzyszące rozpoznawaniu patogenu przez receptory wrodzonej odporności

Sylwia Kędziora, Robert Słotwiński
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 30-38

ICID: 879268
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Angiotensyna (1-7) – nowe ogniwo układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Dariusz Andrzejczak
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 23-29

ICID: 879267
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ćwiczenia fizyczne w rehabilitacji chorych dializowanych

Tomasz Gołębiowski, Wacław Weyde, Mariusz Kusztal, Maciej Szymczak, Katarzyna Madziarska, Józef Penar, Ewa Wątorek, Magdalena Krajewska, Beata Strempska, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 13-22

ICID: 878846
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rozpowszechnienie uzależnienia od komputera i Internetu

Krzysztof Zboralski, Agata Orzechowska, Monika Talarowska, Anna Darmosz, Aneta Janiak, Marcin Janiak, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 8-12

ICID: 878550
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ kotyniny na komórki linii niedrobnokomórkowego raka płuc A549

Jakub Marcin Nowak, Alina Grzanka, Maciej Gagat, Agnieszka Żuryń
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 1-7

ICID: 878278
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>