Spis treści

Tom 62, 2008

Dendrymery w naukach biomedycznych i nanotechnologii

Szymon Sękowski, Katarzyna Miłowska, Teresa Gabryelak
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 725-733

ICID: 876503
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kolista cząsteczka DNA-TREC jako marker prawidłowej funkcji grasicy

Barbara Wysoczańska
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 708-724

ICID: 876502
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Defensyny i katelicydyny jako naturalne antybiotyki peptydowe

Danuta Witkowska, Arkadiusz Bartyś, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 694-707

ICID: 876126
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-beta) – budowa, mechanizmy oddziaływania oraz jego rola w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego

Olga Stępień-Wyrobiec, Antoni Hrycek, Grzegorz Wyrobiec
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 688-693

ICID: 874359
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rozpoznawanie patogenów przez wrodzony system odporności

Marta Sochocka
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 676-687

ICID: 874319
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Cytokiny jako markery osteolizy w diagnostyce pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości

Magdalena Groblewska, Barbara Mroczko, Małgorzata Czygier, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 668-675

ICID: 873805
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kontrola i kierunki różnicowania komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz ich zastosowanie terapeutyczne

Katarzyna Roszek, Michał Komoszyński
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 660-667

ICID: 873382
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Hialuronian – struktura, metabolizm, funkcje i rola w procesach gojenia ran

Paweł Olczyk, Katarzyna Komosińska-Vassev, Katarzyna Winsz-Szczotka, Kornelia Kuźnik-Trocha, Krystyna Olczyk
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 651-659

ICID: 873381
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola komórek tucznych w rozwoju przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit

Maciej Wierzbicki, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Maciej Wierzbicki, Ewa  Brzezińska-Błaszczyk

Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 642-650
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Struktura i fizjologiczna funkcja białek koneksynowych

Ryszard Rutkowski, Bożena Kosztyła-Hojna, Luiza Kańczuga-Koda, Mariola Sulkowska, Stanisław Sulkowski, Krzysztof Rutkowski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 632-641

ICID: 872579
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie Gc-globuliny w praktyce klinicznej

Marta Łukaszewicz-Zając, Barbara Mroczko, Alina Kułakowska, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 625-631

ICID: 871526
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mimetyki dysmutazy ponadtlenkowej – potencjalne zastosowania kliniczne

Michał Woźniak, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 613-624

ICID: 871386
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział laktoferryny w gospodarce żelazem w organizmie. Część I. Wpływ laktoferryny na wchłanianie, transport i magazynowanie żelaza

Jolanta Artym
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 599-612

ICID: 871222
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologiczna rola fosfolipazy C zależnej od fosfatydylocholiny w komórkach ssaków

Maria Szumiło, Iwonna Rahden-Staroń
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 593-598

ICID: 871217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metaloproteinazy macierzowe (MMPs) – nowoczesne markery molekularne do prognozowania i terapii jaskry otwartego kąta

Michał Kowalski, Anna Walczak, Ireneusz Majsterek
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 582-592

ICID: 871216
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola receptorów jądrowych w procesie śmierci komórek

Magdalena Kopij, Andrzej Rapak
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 571-581

ICID: 870428
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zespół metaboliczny. Część III: postępowanie prewencyjne i terapeutyczne w zespole metabolicznym

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Kowalski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 559-570

ICID: 870370
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zespół metaboliczny. Część II: patogeneza zespołu metabolicznego i jego powikłań

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Kowalski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 543-558

ICID: 870368
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zespół metaboliczny. Część I: Definicje i kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego. Epidemiologia oraz związek z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2

Marta Pacholczyk, Tomasz Ferenc, Jan Kowalski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 530-542

ICID: 870363
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Defensyny – ważny wrodzony element układu odpornościowego u ssaków

Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 524-529

ICID: 870087
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Receptory końcowych produktów zaawansowanej glikacji – znaczenie fizjologiczne i kliniczne

Jadwiga Pietkiewicz, Ewa Seweryn, Arkadiusz Bartyś, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 511-523

ICID: 870077
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia

Cecylia Tukaj
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 502-510

ICID: 870029
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Uwarunkowania genetyczne nowotworów głowy i szyi

Paweł Rusin, Łukasz Markiewicz, Ireneusz Majsterek
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 490-501

ICID: 869368
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Działanie neuroprotekcyjne PACAP, VIP oraz pochodnych w niedokrwieniu mózgu

Marta Jóźwiak-Bębenista, Katarzyna Bednarek, Jerzy Z. Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 478-489

ICID: 869194
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ mocy dawki na komórkowe, biochemiczne i molekularne efekty promieniowania jonizującego

Waldemar M. Przybyszewski, Maria Wideł, Agnieszka Szurko, Zbigniew Maniakowski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 468-477

ICID: 868761
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wybrane mechanizmy terapeutycznego oddziaływania trójtlenku arsenu w leczeniu nowotworów

Magdalena Izdebska, Alina Grzanka, Mariusz Andrzej Szczepański, Anna Litwiniec
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 463-467

ICID: 868643
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologiczna rola kwasu D-glukarowego i jego pochodnych; potencjalne zastosowanie w medycynie

Robert Żółtaszek, Margaret Hanausek, Zofia M. Kiliańska, Zbigniew Walaszek
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 451-462

ICID: 868348
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział metaloproteinaz macierzy w patogenezie cukrzycy i rozwoju retinopatii cukrzycowej

Julia Naduk-Kik, Elżbieta Hrabec
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 442-450

ICID: 868195
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział białek transportujących (FAT/CD36, FABPpm, FATP) w metabolizmie lipidów w mięśniach szkieletowych

Ewa Harasim, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Stępek, Adrian Chabowski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 433-441

ICID: 868193
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologia molekularna i diagnostyka raka endometrium

Aleksandra Klemba, Wojciech Kukwa, Ewa Bartnik, Tomasz Krawczyk, Anna Ścińska, Paweł Golik, Anna M. Czarnecka
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 420-432

ICID: 868191
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kwas foliowy w fizjologii i patologii

Hanna Czeczot
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 405-419

ICID: 867080
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwości przeciwnowotworowe statyn

Adrianna Sławińska, Martyna Kandefer-Szerszeń
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 393-404

ICID: 866860
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Choroba Alzheimera – nowe możliwości terapeutyczne oraz stosowane modele eksperymentalne

Adriana M. Kubis, Maria Janusz
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 372-392

ICID: 866522
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Chemioterapia metronomiczna jako nowa strategia leczenia chorób nowotworowych

Anna Bujak, Wojciech Kałas
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 364-371

ICID: 866125
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Przydatność badania immunofenotypu komórek szpiku metodą cytometrii przepływowej w diagnostyce zespołów mielodysplastycznych

Anna Czyż, Grzegorz Dworacki, Mieczysław Komarnicki
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 354-363

ICID: 865007
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Występowanie i chorobotwórczość bakterii z rodziny Legionellaceae

Marta Palusińska-Szysz, Monika Cendrowska-Pinkosz
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 337-353

ICID: 864197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metaloproteinazy MMP. Struktura i funkcja

Dominik Lipka, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 328-336

ICID: 863808
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Różnicowanie izolatów Staphylococcus aureus w oparciu o cechy fenotypowe

Jacek Międzobrodzki, Natalia Małachowa, Tomasz Markiewski, Anna Białecka, Andrzej Kasprowicz
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 322-327

ICID: 863418
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Powikłania leczenia interferonem alfa wirusowego zapalenia wątroby typu C ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń funkcji tarczycy

Łukasz Obołończyk, Małgorzata Siekierska-Hellmann, Krzysztof Sworczak
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 309-321

ICID: 862780
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wielofunkcyjność białka CHIP w systemie kontroli jakości białek

Robert Lenartowski, Krzysztof Gumowski, Anna Goc
Robert   Lenartowski, Krzysztof   Gumowski, Anna  Goc

Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 297-308
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Struktura chemiczna lipopolisacharydu Helicobacter pylori a wrodzona odpowiedź immunologiczna*

Michał Arabski, Anna Koza, Wiesław Kaca
Michał   Arabski, Anna   Koza, Wiesław   Kaca

Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 289-296
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wczesna histopatologiczna ocena procesu gojenia ubytków śródkostnych z i bez zastosowania metod sterowanej regeneracji kości – badania na materiale zwierzęcym

Katarzyna Łysiak-Drwal, Marzena Dominiak, Leszek Solski, Bogusława Żywicka, Stanisław Pielka, Tomasz Konopka, Hanna Gerber
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 282-288

ICID: 860438
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kliniczna i molekularna charakterystyka nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)

Katarzyna Mac, Marzena Wójcik
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 272-281

ICID: 860290
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zaburzenia działania insuliny a starzenie się człowieka

Krzysztof Książek, Janusz Witowski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 263-271

ICID: 859018
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Działania kannabinoidów w zwierzęcych modelach uzależnień

Grażyna Biała
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 258-262

ICID: 858634
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Otyłość jako choroba zapalna

Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Barbara Zahorska-Markiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 249-257

ICID: 858635
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Megakariocyty i płytki w doświadczalnym nadciśnieniu naczyniowo–nerkowym (2K1C) u szczurów

Joanna Pawlak, Janusz Dzięcioł, Maria Mantur, Dariusz Pawlak
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 241-248

ICID: 858638
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Postępy w kierunku molekularnej klasyfikacji nowotworów u dzieci*

Joanna Szczepanek, Jan Styczyński, Olga Haus, Andrzej Tretyn, Mariusz Wysocki
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 222-240

ICID: 858027
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

New insights into arginase. Part II. Role in physiology and pathology

Magdalena Mielczarek-Puta, Alicja Chrzanowska, Wojciech Graboń, Anna Barańczyk-Kuźma
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 214-221

ICID: 857205
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

New insights into arginase. Part I. Structure and characteristics

Magdalena Mielczarek-Puta, Alicja Chrzanowska, Anna Barańczyk-Kuźma
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 206-213

ICID: 857204
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zakrzepica w stentach uwalniających leki. Kliniczne znaczenie zaburzonego gojenia się ściany naczynia

Marek Koziński, Adam Sukiennik, Władysław Sinkiewicz, Wacław Kochman, Jacek Kubica
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 185-205

ICID: 856882
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie kannabinoidów w niewydolności serca

Radosław Rudź, Urszula Baranowska, Barbara Malinowska
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 174-184

ICID: 856842
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola układu odpornościowego w patogenezie chorób prionowych

Anna Wierzbicka, Wiesław Deptuła
Anna  Wierzbicka, Wiesław  Deptuła

Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 166-173
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularna charakterystyka guzów leiomyoma uteri na przykładzie wybranych składników macierzy pozakomórkowej

Aleksandra Auguściak-Duma, Aleksander L. Sieroń
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 148-165

ICID: 853934
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola metaloproteinaz i ich inhibitorów w raku trzustki

Marta Łukaszewicz, Barbara Mroczko, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 141-147

ICID: 851914
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Przeciwrakotwórcze właściwości glukozynolanów zawartych w kapuście (Brassica oleracea var. capitata) oraz produktów ich rozpadu

Anna Śmiechowska, Agnieszka Bartoszek, Jacek Namieśnik
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 125-140

ICID: 851027
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dwa oblicza wolnych rodników tlenowych

Agnieszka Zabłocka, Maria Janusz
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 118-124

ICID: 849544
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rodzina białek Rho i ich rola w cytoszkielecie komórki

Jakub Marcin Nowak, Alina Grzanka, Agnieszka Żuryń, Aleksandra Stępień
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 110-117

ICID: 846380
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Stężenie białka wiążącego witaminę D w surowicy i płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą

Jacek Borkowski, Grzegorz B. Gmyrek, Jan P. Madej, Wojciech Nowacki, Marian Goluda, Marian Gabryś, Tadeusz Stefaniak, Anna Chełmońska-Soyta
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 103-109

ICID: 842043
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nowe leki w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów

Urszula Kańska, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 94-102

ICID: 839021
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Węch – niedoceniany zmysł człowieka

Elżbieta Potargowicz
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 87-93

ICID: 834265
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Tauryna i jej potencjalne wykorzystanie w terapii

Konrad Szymański, Katarzyna Winiarska
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 75-86

ICID: 834257
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Budowa białek z rodziny NF-κB i ich rola w procesie apoptozy

Aleksandra Piotrowska, Ilona Iżykowska, Marzena Podhorska-Okołów, Maciej Zabel, Piotr Dzięgiel
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 64-74

ICID: 824978
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola białek z rodziny inhibitora apoptozy (IAP) w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego

Olga Grzybowska-Izydorczyk, Piotr Smolewski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 55-63

ICID: 815999
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Fosfolipaza C zależna od fosfatydyloinozytolu w komórkach ssaków – budowa, właściwości i funkcja

Maria Szumiło, Iwonna Rahden-Staroń
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 47-54

ICID: 806700
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Laktoferryna wzmaga przeciwbakteryjne działanie suboptymalnych dawek bakteriofagów u infekowanych myszy

Michał Zimecki, Jolanta Artym, Maja Kocięba, Beata Weber-Dąbrowska, Marzena Łusiak-Szelachowska, Andrzej Górski
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 42-46

ICID: 786283
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Jakość życia i funkcjonowanie emocjonalne w wybranych schorzeniach psychosomatycznych

Krzysztof Zboralski, Antoni Florkowski, Monika Talarowska-Bogusz, Marian Macander, Piotr Gałecki
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 36-41

ICID: 714771
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zakażenie HIV i AIDS a wybór pierwszego zestawu leków antyretrowirusowych

Bartosz Szetela, Jacek Gąsiorowski, Rafał Krygier
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 28-35

ICID: 805830
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ochronna rola melatoniny podczas działania promieniowania UV*

Ilona Iżykowska, Aleksandra Piotrowska, Marzena Podhorska-Okołów, Marek Cegielski, Maciej Zabel, Piotr Dzięgiel
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 23-27

ICID: 703425
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki supresyjne pochodzące z linii mieloidalnej – nowy mechanizm upośledzenia odporności w chorobach nowotworowych*

Włodzimierz Łuczyński, Maryna Krawczuk-Rybak, Anna Stasiak-Barmuta
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 18-22

ICID: 697130
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne podstawy układu grupowego ABO

Dorota Smolarek, Anna Krop-Wątorek, Kazimiera Waśniowska, Marcin Czerwiński
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 4-17

ICID: 688915
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>


STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>