Spis treści

Tom 61, 2007

Rola polimorfizmu -344 C/T genu syntazy aldosteronu (CYP11B2) w chorobach układu krążenia

Andrzej Boduła, Andrzej Dołyk, Joanna Protasiewicz, Rajmund Adamiec
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 838-847

ICID: 675651
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Immunomodulacyjne i przeciwzapalne właściwości wybranych antybiotyków i chemioterapeutyków

Katarzyna Guz, Gabriela Bugla-Płoskońska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 828-837

ICID: 627933
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola onkogennych kinaz tyrozynowych w odpowiedzi komórek na terapię przeciwnowotworową

Artur Słupianek, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 819-827

ICID: 621738
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Egzopolisacharydy bakterii kwasu mlekowego – biosynteza i struktura

Sabina Górska, Paweł Grycko, Jacek Rybka, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 805-818

ICID: 621720
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktualne poglądy na mechanizm transformacji nowotworowej komórek w gruczolakoraku płuc owiec

Anna Kycko, Michał Reichert
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 797-804

ICID: 609423
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne podstawy retinopatii cukrzycowej

Paweł Rusin, Ireneusz Majsterek
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 786-796

ICID: 599895
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Liver X receptors (LXRs). Part II: Non-lipid effects, role in pathology, and therapeutic implications

Anna Jamroz-Wiśniewska, Grażyna Wójcicka, Krzysztof Horoszewicz, Jerzy Bełtowski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 760-785

ICID: 584637
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Liver X receptors (LXRs). Part I: Structure, function, regulation of activity, and role in lipid metabolism

Anna Jamroz-Wiśniewska, Grażyna Wójcicka, Krzysztof Horoszewicz, Jerzy Bełtowski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 736-759

ICID: 584606
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zapalenie naczyń w przebiegu układowego tocznia trzewnego (SLE) – ocena aktywacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej i stopnia dysfunkcji komórek śródbłonka (Doniesienie wstępne)

Joanna Kluz, Wacław Kopeć, Urszula Jakobsche, Iwona Prajs, Rajmund Adamiec
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 725-735

ICID: 584272
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Glikoforyny ludzkich erytrocytów jako receptory dla zarodźca sierpowego malarii (Plasmodium falciparum)

Ewa Jaśkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 718-724

ICID: 584236
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Choroby u ludzi spowodowane chlamydiami i chlamydofilami

Małgorzata Pawlikowska, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 708-717

ICID: 561342
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Co-Expression of the TGF-β1 and TGF- β 2 Isoforms in Nasal Polyps and in Healthy Mucosa

Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Urszula Mazurek, Wojciech Gawron, Krzysztof Preś
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 702-707

ICID: 595665
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne podstawy zaburzeń psychicznych wywołanych stresem

Beata Beszczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 690-701

ICID: 546399
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Hialuronian jako czynnik regulujący proces zapalenia

Rafał Krasiński, Henryk Tchórzewski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 683-689

ICID: 544412
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Enolaza na powierzchni komórek eukariota i prokariota jako receptor plazminogenu ludzkiego

Ewa Seweryn, Jadwiga Pietkiewicz, Agnieszka Szamborska, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 672-682

ICID: 535767
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Regulacja ekspresji genu cytosolowego enzymu jabłczanowego w narządach lipogennych

Ewa Stelmańska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 664-671

ICID: 516464
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Fibronektyna jako aktywny składnik macierzy pozakomórkowej

Dorota Krzyżanowska-Gołąb, Anna Lemańska-Perek, Iwona Kątnik-Prastowska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 655-663

ICID: 516084
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Atelokolagen jako potencjalny nośnik terapeutyków

Tomasz Wysocki, Izabela Sacewicz, Magdalena Wiktorska, Jolanta Niewiarowska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 646-654

ICID: 516082
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Genetycznie zmodyfikowane myszy jako modele do badań w onkologii

Hanna Szymańska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 639-645

ICID: 513271
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Indukcja enzymów II fazy jako strategia chemioprewencji nowotworów i innych schorzeń degeneracyjnych

Violetta Krajka-Kuźniak
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 627-638

ICID: 512324
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Otyłość: przegląd aktualnie stosowanych leków i nowych związków poddawanych ocenie klinicznej

Remigiusz Zięba
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 612-626

ICID: 510959
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Experimental uveitis induced by different uniform salts of enterobacterial lipopolysaccharides

Marta Misiuk-Hojło, Czesław Ługowski, Stanisław Szymaniec, Karolina Agopsowicz-Spławska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 606-611

ICID: 510878
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kanały potasowe w naczyniach krwionośnych ich znaczenie w fizjologii i patologii

Marta Baranowska, Hanna Kozłowska, Agata Korbut, Barbara Malinowska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 596-605

ICID: 510376
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czynniki transkrypcyjne w powstawaniu i progresji czerniaka

Karolina Lesiak, Małgorzata Sztiller-Sikorska, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 576-595

ICID: 509094
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Segregacja chromosomów i podziały komórkowe podczas wzrostu i różnicowania Streptomyces

Dagmara Jakimowicz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 565-575

ICID: 508557
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

EDHF – śródbłonkowy czynnik hiperpolaryzujący. Znaczenie w fizjologii i chorobach naczyń krwionośnych

Hanna Kozłowska, Marta Baranowska, Anna Gromotowicz, Barbara Malinowska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 555-564

ICID: 508411
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ magnezu na reakcje alergiczne skóry

Joanna Błach, Wojciech Nowacki, Andrzej Mazur
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 548-554

ICID: 506732
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Niegenomowe działanie estrogenów

Marta Świtalska, Leon Strządała
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 541-547

ICID: 506590
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Struktura chromosomu bakteryjnego

Agnieszka Kois, Magdalena Świątek, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 534-540

ICID: 505274
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Profile ekspresji genów w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci i dorosłych*

Joanna Szczepanek, Jan Styczyński, Olga Haus, Andrzej Tretyn, Mariusz Wysocki
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 519-533

ICID: 505119
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne aspekty nefrotoksyczności antybiotyków aminoglikozydowych

Bogusława Konopska, Maria Warwas
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 511-518

ICID: 503424
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Geny metabolizmu podstawowego jako geny referencyjne w ilościowym oznaczaniu ekspresji genów metodą real-time PCR

Tomasz Romanowski, Aleksandra Markiewicz, Natalia Bednarz, Krzysztof Piotr Bielawski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 500-510

ICID: 503423
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Regulacja migracji komórek tucznych. Część 2: chemoatraktanty komórek tucznych

Ewa Brzezińska-Błaszczyk, Anna Misiak-Tłoczek
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 493-499

ICID: 503422
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Regulacja migracji komórek tucznych. Część 1: cząsteczki adhezji międzykomórkowej

Anna Misiak-Tłoczek, Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 485-492

ICID: 501817
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Autoimmunizacja w trakcie terapii biologicznej z zastosowaniem antagonistów TNF

Bogdan Kolarz, Bożena Targońska-Stępniak, Dorota Darmochwał-Kolarz, Maria Majdan
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 478-484

ICID: 498159
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Jakość życia chorych na układowy toczeń rumieniowaty ze szczególnym uwzględnieniem metodyki badań

Lilianna Kulczycka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Ewa Robak
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 472-477

ICID: 497569
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ takrolimusu na stres oksydacyjny i procesy wolnorodnikowe

Anna Długosz, Dorota Średnicka, Jacek Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 466-471

ICID: 497010
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Phage therapy of staphylococcal infections (including MRSA) may be less expensive than antibiotic treatment

Ryszard Międzybrodzki, Wojciech Fortuna, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 461-465

ICID: 495359
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Struktura i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego

Agnieszka Zabłocka, Maria Janusz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 454-460

ICID: 494042
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Różne oblicza biologicznej roli glutationu

Anna Bilska, Agata Kryczyk, Lidia Włodek
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 438-453

ICID: 491420
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ tyreoliberyny na uwalnianie wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórzowo-przysadkowego w warunkach in vivo oraz in vitro

Joanna Ciosek
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 429-437

ICID: 491416
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rodzaje śmierci komórki

Aleksandra Stępień, Magdalena Izdebska, Alina Grzanka
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 420-428

ICID: 490830
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola komórek śródbłonka w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego*

Ewa Robak, Monika K. Kierstan, Lilianna Kulczycka, Anna Sysa-Jędrzejowska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 413-419

ICID: 485932
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metody chemiotaksonomiczne w rozpoznawaniu zakażeń wywoływanych przez aktynobakterie

Mariola Paściak, Halina Mordarska, Bogumiła Szponar, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 403-412

ICID: 485866
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mikrodializa – zastosowanie metody w badaniach eksperymentalnych i klinicznych zaburzeń metabolizmu tkanek*

Iwona Maruniak-Chudek, Janusz Świetliński
Iwona  Maruniak-Chudek, Janusz  Świetliński

Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 384-402
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie interakcji między SDF-1 i CXCR4 w hematopoezie i mobilizacji macierzystych komórek hematopoetycznych do krwi obwodowej

Anna Gieryng, Katarzyna Bogunia-Kubik
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 369-383

ICID: 485751
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zespół mikrodelecji 22q11.2 – zagadnienia immunologiczne*

Jarosław Paśnik, Agnieszka Cywińska-Bernas, Małgorzata Piotrowicz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 361-368

ICID: 495873
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Współczesny stan badań nad koniugatami i innymi systemami dostarczania leków w leczeniu schorzeń nowotworowych i innych jednostek chorobowych

Dmitry Nevozhay, Urszula Kańska, Renata Budzyńska, Janusz Boratyński
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 350-360

ICID: 485029
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ultradźwieki--mechanizmy działania i zastosowanie w terapii sonodynamicznej.

Katarzyna Miłowska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 338-349

ICID: 484896
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Odpowiedź krążeniowo-humoralna w odruchu somatyczno-wegetatywnym wywołanym przez czynniki bólowe

Ireneusz Całkosiński, Maciej Dobrzyński, Agnieszka Haloń, Katarzyna Fita, Monika Całkosińska, Jacek Majda, Maciej Siewiński
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 331-337

ICID: 484617
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Bewacizumab – postęp w leczeniu nowotworów z przerzutami i nadzieja pacjentów z retinopatią proliferacyjną

Katarzyna Antoniak, Jerzy Z. Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 320-330

ICID: 484616
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne markery mikroprzerzutów we krwi pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego

Anna Stokowska, Piotr Stalke, Krzysztof Piotr Bielawski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 310-319

ICID: 482729
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Charakterystyka białka FAK i jego rola w procesie nowotworzenia

Ewa Totoń, Maria Rybczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 303-309

ICID: 482601
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie niacyny w terapii

Andrzej Nagalski, Jadwiga Bryła
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 288-302

ICID: 482478
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Immunoregulatory function of lactoferrin in immunosuppressed and autoimmune animals

Michał Zimecki, Jolanta Artym, Grzegorz Chodaczek, Maja Kocięba, Jan Kuryszko, Marek Houszka, Marian Kruzel
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 283-287

ICID: 482266
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Lactoferrin Modulation of Antigen-Presenting-Cell Response to BCG Infection

Katarzyna M. Wilk, Shen-An Hwang, Jeffrey K. Actor
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 277-282

ICID: 482262
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Iron-Mediated Dismutation of Superoxide Anion Augments Antigen-Induced Allergic Inflammation: Effect of Lactoferrin

Grzegorz Chodaczek, Alfredo Saavedra-Molina, Attila Bacsi, Marian L. Kruzel, Sanjiv Sur, Istvan Boldogh
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 268-276

ICID: 482254
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Lactoferrin in Health and Disease

Marian L. Kruzel, Jeffrey K. Actor, Istvan Boldogh, Michael Zimecki
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 261-267

ICID: 482252
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ izofl awonoidów na aktywność przeciwnowotworową witaminy D3

Joanna Wietrzyk
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 253-260

ICID: 481654
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie fukozylacji glikokoniugatów w zdrowiu i chorobie

Magdalena Orczyk-Pawiłowicz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 240-252

ICID: 481602
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Interceptory – „ciche” receptory chemokin*

Magdalena Grodecka, Kazimiera Waśniowska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 231-239

ICID: 480238
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dehydrogenaza alkoholowa i metabolizm alkoholu etylowego w mózgu

Wojciech Jelski, Barbara Grochowska-Skiba, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 226-230

ICID: 848782
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Immune reconstitution diseases: Is it possible to establish recommendations?

Brygida Knysz, Andrzej Gładysz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 220-225

ICID: 480147
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Bakterie z rodzaju Proteus – cechy i czynniki chorobotwórczości

Antoni Różalski, Iwona Kwil, Agnieszka Torzewska, Magdalena Baranowska, Paweł Stączek
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 204-219

ICID: 478513
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Pamięć a uzależnienia lekowe: rola kalcyneuryny i hipokampa

Grażyna Biała
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 199-203

ICID: 858075
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czy witaminy antyoksydacyjne mają wpływ na proces karcynogenezy?

Jolanta Guz, Tomasz Dziaman, Anna Szpila
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 185-198

ICID: 477567
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Limfocyty regulatorowe CD4+CD25+ – znaczenie w patogenezie i leczeniu chorób nerek

Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 178-184

ICID: 477451
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola układu dopełniacza w fi zjologii i patologii*

Izabela Klaska, Jerzy Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 167-177

ICID: 476509
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie metabolizmu argininy w astmie oskrzelowej

Anna M. Lewandowicz, Rafał Pawliczak
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 156-166

ICID: 476508
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Trudności w wykorzystaniu tkanek z archiwalnych bloczków parafinowych w badaniach ekspresji RNA

Agnieszka Korga, Katarzyna Wilkołaska, Elżbieta Korobowicz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 151-155

ICID: 474982
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

The Effects of Lactoferrin on Myelopoiesis: Can we resolve the Controversy?

Jolanta Artym, Michał Zimecki
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 129-150

ICID: 474492
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce i monitorowaniu raka endometrium i szyjki macicy

Grażyna Ewa Będkowska, Sławomir Ławicki, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 122-128

ICID: 474234
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Heterogenność strukturalna lipidu A bakterii Gram-ujemnych

Jolanta Lodowska, Daniel Wolny, Ludmiła Węglarz, Zofia Dzierżewicz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 106-121

ICID: 473222
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola układu endokannabinoidowego w regulacji czynności dokrewnej i kontroli równowagi energetycznej człowieka*

Jan Komorowski, Henryk Stępień
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 99-105

ICID: 473196
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwości immunologiczne Gram-ujemnych pałeczek Pseudomonas aeruginosa

Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, Małgorzata Fleischer, Jolanta Staroszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 95-98

ICID: 495859
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD): etiopatogeneza i strategie terapeutyczne*

Jerzy Z. Nowak, Wojciech Bienias
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 83-94

ICID: 849268
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola cząsteczki CD28 w tolerancji immunologicznej

Anna Korecka, Anna Duszota, Grażyna Korczak-Kowalska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 74-82

ICID: 849257
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nawrót zwężenia po angioplastyce wieńcowej – patomechanizm i potencjalne punkty uchwytu dla interwencji terapeutycznych. Szczególna rola procesu zapalnego

Marek Koziński, Adam Sukiennik, Marcin Rychter, Jacek Kubica, Władysław Sinkiewicz
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 58-73

ICID: 849242
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola śródbłonków w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą

Jerzy Heimrath, Andrzej Czekański, Agnieszka Krawczenko, Danuta Duś
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 48-57

ICID: 849234
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

IgA istotny element układu odporności – wybrane zagadnienia

Agnieszka Czyżewska-Buczyńska, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Adam Jankowski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 38-47

ICID: 849233
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Potencjalny udział stresu oksydacyjnego w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz, Krzysztof Safranow
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 28-37

ICID: 849232
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Odpowiedź układu immunologicznego na aloprzeszczep nerki. Część II. Udział cząsteczek kostymulujących i pomocniczych w aktywacji limfocytu T; faza efektorowa odpowiedzi

Mariusz Kusztal, Dominika Jezior, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 21-27

ICID: 849231
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Odpowiedź układu immunologicznego na aloprzeszczep nerki. Część I. Rola antygenów zgodności tkankowej, komórek prezentujących antygen i limfocytów w rozpoznawaniu aloantygenu; dwusygnałowa aktywacja limfocytu T

Mariusz Kusztal, Dominika Jezior, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 13-20

ICID: 849227
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Hipokretyny – rola w regulacji rytmu sen-czuwanie i patogenezie narkolepsji

Małgorzata Berezińska, Jolanta B. Zawilska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 1-12

ICID: 849225
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>