Spis treści

Tom 60, 2006

Nowe kierunki leczenia chłoniaków nieziarniczych

Grzegorz Mazur, Tomasz Wróbel, Wojciech Jurczak, Aleksandra Butrym
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 707-721

ICID: 467868
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Alternatywne dla STI571 inhibitory kinazy Bcr-Abl

Justyna Jakubowska, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 697-706

ICID: 467322
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

STI571 – terapia celowana

Małgorzata Czyż, Justyna Jakubowska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 677-696

ICID: 467320
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Hemochromatoza dziedziczna – najczęstsza choroba genetyczna człowieka

Katarzyna Sikorska, Krzysztof Piotr Bielawski, Tomasz Romanowski, Piotr Stalke
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 667-676

ICID: 467150
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR) w badaniach farmakokinetycznych

Elżbieta Wyska, Mateusz Rosiak
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 660-666

ICID: 467143
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola szyszynki oraz melatoniny w regulacji syntezy i wydzielania wybranych hormonów części gruczołowej przysadki

Marlena Juszczak, Monika Michalska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 653-659

ICID: 466828
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Sekwencje pochodzenia retrowirusowego w genomie człowieka. Ludzkie endogenne retrowirusy (HERV)

Katarzyna Zwolińska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 637-652

ICID: 466598
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

NT-proBNP levels correlate with organ failure in septic patients: A preliminary report

Mariusz Piechota, Maciej Banach, Robert Irzmański, Magdalena Piechota-Urbańska, Jan Kowalski, Lucjan Pawlicki
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 632-636

ICID: 465968
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Selen, a choroby układu sercowo-naczyniowego – wybrane zagadnienia

Paweł Zagrodzki, Paulina Łaszczyk
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 624-631

ICID: 464801
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola stresu oksydacyjnego w etiopatogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

Ewa Matyska-Piekarska, Adam Łuszczewski, Jan Łącki, Iwona Wawer
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 617-623

ICID: 463831
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Chlamydophila pneumoniae – biotyp TWAR – wybrane dane

Piotr Nowaczyk, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 609-616

ICID: 463395
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czynnik VIII a ryzyko zakrzepicy tętniczej

Rafał Małecki, Rajmund Adamiec
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 602-608

ICID: 463308
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Budowa i funkcja midkiny, nowego czynnika wzrostu wiążącego heparynę

Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Teresa Banaś
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 591-601

ICID: 462725
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Deksrazoksan (ICRF-187) – czynnik kardioochronny i modulator działania niektórych leków przeciwnowotworowych

Krzysztof Kik, Leszek Szmigiero
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 584-590

ICID: 462372
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej w modelu stwardnienia rozsianego u myszy

Monika Tutaj, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 571-583

ICID: 461667
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

The screening analysis of antiradical activity of some plant extracts*

Zbigniew Sroka
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 563-570

ICID: 461528
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Czy komórki dendrytyczne modyfi kowane wektorami retrowirusowymi z genami cytokin staną się narzędziem terapeutycznym?

Anna Szyda, Joanna Rossowska, Elżbieta Pajtasz-Piasecka, Danuta Duś
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 552-562

ICID: 460499
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Non-Hodgkin’s lymphoma as a rare manifestation of immune reconstitution disease in HIV-1 positive patients

Brygida Knysz, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Michał Jeleń, Regina Podlasin, Andrzej Gładysz
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 547-551

ICID: 460498
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie białka C-reaktywnego w patofizjologii miażdżycy*

Magdalena Boncler, Bogusława Luzak, Cezary Watała
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 538-546

ICID: 458853
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Cytogenetyka i oporność in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach u dzieci i dorosłych

Jan Styczyński, Olga Haus
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 527-537

ICID: 458589
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rodnikowy mechanizm ubocznej toksyczności hydroksymocznika

Waldemar M. Przybyszewski, Janusz Kasperczyk
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 516-526

ICID: 458564
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Oksydaza monoaminowa jako miejsce działania leków

Jakub Drożak, Marcin Kozłowski
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 498-515

ICID: 458503
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Inhibitory kinaz tyrozynowych w terapii przewlekłej białaczki szpikowej

Olga Grzybowska-Izydorczyk, Joanna Góra-Tybor, Tadeusz Robak
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 490-497

ICID: 458499
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Arginina – podstawowy aminokwas w procesie nowotworzenia

Wojciech Graboń
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 483-489

ICID: 456673
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola RANK/RANKL i OPG w szpiczaku plazmocytowym

Barbara Zdzisińska, Martyna Kandefer-Szerszeń
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 471-482

ICID: 456041
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy przerzutowania i molekularne markery progresji nowotworów złośliwych. I. Rak jelita grubego

Maciej S. Wideł, Maria Wideł
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 453-470

ICID: 455688
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola leptyny w rozwoju nadciśnienia tętniczego

Andrzej Dubiński, Zygmunt Zdrojewicz
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 447-452

ICID: 455503
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mitochondrium a śmierć komórki

Karolina Łabędzka, Alina Grzanka, Magdalena Izdebska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 439-446

ICID: 454171
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ melatoniny na syntezę i wydzielanie prolaktyny, hormonu luteinizującego (LH) i folikulotropowego (FSH)

Marlena Juszczak, Monika Michalska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 431-438

ICID: 453297
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Fosfolipaza D w komórkach ssaków – budowa, właściwości, rola fi zjologiczna i patologiczna

Maria Szumiło, Iwonna Rahden-Staroń
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 421-430

ICID: 453295
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Fluoride release and antibacterial activity of selected dental materials

Grażyna Marczuk-Kolada, Piotr Jakoniuk, Joanna Mystkowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Danuta Waszkiel, Jan Ryszard Dąbrowski, Katarzyna Leszczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 416-420

ICID: 453293
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne podstawy angiogenezy

Jan Skóra, Jan Biegus, Artur Pupka, Piotr Barć, Julita Sikora, Piotr Szyber
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 410-415

ICID: 453280
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dehydrogenaza alkoholowa klasy III i jej rola w organizmie człowieka

Wojciech Jelski, Tufik Alizade Sani, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 406-409

ICID: 453130
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kardiotoksyczne następstwa promieniowania jonizującego i antracyklin

Waldemar M Przybyszewski, Maria Wideł, Joanna Rzeszowska-Wolny
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 397-405

ICID: 453129
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

PEDF – endogenny czynnik o silnym działaniu neuroprotekcyjnym, neurotroficznym i antyangiogennym

Katarzyna Marciniak, Agnieszka Butwicka, Jerzy Z. Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 387-396

ICID: 453049
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Doświadczalne oraz wybrane kliniczne aspekty czynnej immunoterapii w białaczkach

Włodzimierz Łuczyński, Maryna Krawczuk-Rybak, Anna Stasiak-Barmuta
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 379-386

ICID: 453038
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Glikozaminoglikany w patogenezie i diagnostyce oftalmopatii Gravesa

Jacek Daroszewski, Jacek Rybka, Andrzej Gamian
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 370-378

ICID: 453037
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktywność przeciwnowotworowa i chemioprewencyjna laktoferryny

Jolanta Artym
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 352-369

ICID: 453036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Topologia chromosomów w jądrze komórkowym. Plemnik. Część 2

Ewa Wiland, Marta Żegało, Maciej Kurpisz
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 343-351

ICID: 865005
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Topologia chromosomów w jądrze komórkowym.Diploidalna komórka somatyczna. Część 1

Marta Żegało, Ewa Wiland, Maciej Kurpisz
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 331-342

ICID: 452054
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola białek IRP (iron regulatory proteins) w regulacji ogólnoustrojowej homeostazy żelaza: lekcje płynące z badań na myszach z nokautem genów Irp1 i Irp2

Paweł Lipiński, Rafał R. Starzyński
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 322-330

ICID: 451751
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Does pycnogenol intensify the efficacy of acetylsalicylic acid in the inhibition of platelet function? In vitro experience.

Jacek Golański, Jana Muchova, Ryszard Golański, Zdenka Durackova, Leszek Markuszewski, Cezary Watała
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 316-321

ICID: 451716
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Biologia lipoproteiny HDL i jej przeciwmiażdżycowe działanie

Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Abdulrahman Saeed Mohamed, Nagi Abod
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 307-315

ICID: 451197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie cyklofosfamidu w leczeniu pacjentów z twardziną układową

Sylwia Chwieśko, Otylia Kowal-Bielecka, Stanisław Sierakowski
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 300-306

ICID: 451169
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Diagnostic value of measuring serum CA 15-3, TPA, and TPS in women with breast cancer

Izabela Śliwowska, Zygmunt Kopczyński, Sylwia Grodecka-Gazdecka
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 295-299

ICID: 450797
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Choroba niedokrwienna serca u chorych leczonych nerkozastępczo. Część II. Profi laktyka i leczenie

Tomasz Gołębiowski, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Krzysztof Kazimierczak, Arkadiusz Derkacz, Przemysław Nowicki, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 290-294

ICID: 450278
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Choroba niedokrwienna serca u chorych leczonych nerkozastępczo. Część I. Epidemiologia, patologia zmian miażdżycowych, diagnostyka

Tomasz Gołębiowski, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Krzysztof Kazimierczak, Arkadiusz Derkacz, Przemysław Nowicki, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 286-289

ICID: 450277
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Prolaktyna w układowych chorobach tkanki łącznej

Jolanta Parada-Turska, Bożena Targońska-Stępniak
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 278-285

ICID: 450274
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Płytki krwi jako regulatory procesów odpornościowych

Ewa Ważna
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 265-277

ICID: 450095
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie podocytów w prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszka nerkowego oraz w patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek. Część II. Zmiany fenotypowe i funkcjonalne podocytów w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek

Anna Kubiak, Zofia I. Niemir
Anna Kubiak, ZofiaI. Niemir

Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 259-264
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Znaczenie podocytów w prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszka nerkowego oraz w patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek. Część I. Charakterystyka fenotypowa i czynność podocytów w okresie ich różnicowania się i dojrzałości

Anna Kubiak, Zofia I. Niemir
Anna Kubiak, ZofiaI. Niemir

Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 248-258
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola reaktywnych form tlenu i azotu w zaburzeniach komórkowej homeostazy wapnia i żelaza w kardiotoksyczności antracyklinowej

Jarosław Dudka
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 241-247

ICID: 449402
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wielokierunkowe działanie 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) na organizm ze szczególnym uwzględnieniem zmian w uzębieniu

Ireneusz Całkosiński, Maciej Dobrzyński, Marek Cegielski, Anna Sieja, Monika Całkosińska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 237-240

ICID: 449363
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Infekcje wirusowe w etiologii rozwoju otyłości

Agnieszka Jaworowska, Grzegorz Bazylak
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 227-236

ICID: 449362
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne podstawy dziedzicznej hemochromatozy

Tomasz Romanowski, Katarzyna Sikorska, Krzysztof Piotr Bielawski
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 217-226

ICID: 449361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Choroba Alzheimera jako przykład schorzenia neurodegeneracyjnego.

Agnieszka Zabłocka
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 209-216

ICID: 449212
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy kontroli odporności wrodzonej

Zofia Błach-Olszewska
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 201-208

ICID: 448640
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Immunologiczne aspekty urazu

Andrzej Gryglewski, Paweł Majcher, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 192-200

ICID: 448476
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metabolizm glikozoaminoglikanów w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.

Katarzyna Winsz-Szczotka, Katarzyna Komosińska-Vassev, Krystyna Olczyk
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 184-191

ICID: 448155
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Lung cancer as an immune reconstitution disease in an HIV-1 positive man receiving HAART

Brygida Knysz, Małgorzata Zalewska, Marta Rzeszutko, Andrzej Gładysz
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 181-183

ICID: 447713
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Katalaza – budowa, właściwości, funkcje

Dorota Ścibior, Hanna Czeczot
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 170-180

ICID: 447468
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Tolerancja immunologiczna po przeszczepieniu nerki

Magdalena Krajewska, Wacław Weyde, Marian Klinger
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 163-169

ICID: 447297
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ cukrzycy i insulinooporności na ekspresję receptora CD36. Część II. Udział receptora CD36 w patomechanizmie powikłań cukrzycy

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Rafał Płaksej, Alicja Filus
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 152-162

ICID: 446864
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Receptor CD36 – występowanie, regulacja ekspresji oraz rola w patogenezie miażdżycy. Część I

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Rafał Płaksej, Alicja Filus
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 142-151

ICID: 446858
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Cyklooksygenaza i prostanoidy- znaczenie biologiczne.

Franciszek Burdan, Anna Chałas, Justyna Szumiło
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 129-141

ICID: 446414
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metody derywatyzacji komponentów lipopolisacharydów w ocenie ich struktury chemicznej technikami chromatografi cznymi

Jolanta Lodowska, Aleksandra Zięba, Daniel Wolny, Ludmiła Węglarz, Zofia Dzierżewicz
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 113-128

ICID: 446151
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nowe metody oznaczania izoform transferyny w diagnostyce uzależnienia od alkoholu

Bohdan Cylwik, Lech Chrostek, Maciej Szmitkowski
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 101-112

ICID: 446082
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne mechanizmy działania antracyklin

Agata Szuławska, Małgorzata Czyż
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 78-100

ICID: 449612
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Implantacja a antygenowość ludzkiego endometrium

Alicja Halbersztadt, Jarosław Pająk, Przemysław Nowicki, Irena Jałocha, Stanisław Gabryś
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 71-77

ICID: 445483
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Reorganizacja cytoszkieletu a różnicowanie się komórek linii ludzkich białaczek HL-60 i K-562

Magdalena Izdebska, Alina Grzanka, Maciej Ostrowski
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 64-70

ICID: 445404
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola receptorów toll-podobnych (TLR) w odporności wrodzonej i nabytej oraz ich funkcja w regulacji odpowiedzi immunologicznej

Monika Majewska, Marian Szczepanik
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 52-63

ICID: 445065
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Clusterin: the missing link in the calcium-dependent resistance of cancer cells to apoptogenic stimuli

Beata Pająk, Arkadiusz Orzechowski
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 45-51

ICID: 443911
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Patogeneza i czynniki wirulencji pałeczek z rodziny Legionellaceae

Marta Palusińska-Szysz, Wincenty J. Drożański
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 24-44

ICID: 858198
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nowe perspektywy terapii chorych na cukrzycę typu 2 oparte na glukagonopodobnym peptydzie 1 (GLP-1) i żołądkowym peptydzie hamującym (GIP)

Joanna Kluz, Rajmund Adamiec
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 15-23

ICID: 858191
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola interleukiny 10 w odpowiedzi zapalnej po zabiegu kardiochirurgicznym z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego*

Jarosław Paśnik
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 8-14

ICID: 858186
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

The lunar cycle: effects on human and animal behavior and physiology

Michał Zimecki
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 1-7

ICID: 442883
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>