Spis treści

Tom 59, 2005

Kwas protokatechowy w prewencji nowotworów

Justyna Szumiło
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 608-615

ICID: 442578
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Tlenek azotu wytwarzany przez leukocyty płucne w astmie oskrzelowej

Małgorzata Bieńkowska-Haba
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 584-601

ICID: 437463
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

VEGF jako czynnik angiogenny, neurotrofi czny i neuroprotekcyjny

Magdalena Namiecińska, Katarzyna Marciniak, Jerzy Z. Nowak
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 573-583

ICID: 435712
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Nec Soli Cedit (article dedicated to Professor Ludwik Hirszfeld)

Andrzej Górski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 570-572

ICID: 435703
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Potencjometryczna detekcja leków β-adrenolitycznych oraz β-adrenergicznych w układach HPLC

Grzegorz Bazylak, Luc J. Nagels
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 554-569

ICID: 433057
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola komórek tucznych w nieswoistej obronie przeciwbakteryjnej

Ewa Brzezińska-Błaszczyk, Rafał S. Rdzany
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 544-553

ICID: 433056
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kwas liponowy – charakterystyka i zastosowanie w terapii

Dominika Malińska, Katarzyna Winiarska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 535-543

ICID: 431846
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

System redoks w nasieniu męskim i peroksydacyjne uszkodzenia plemników

Monika Frączek, Maciej Kurpisz
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 523-534

ICID: 430272
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola receptora TrkC i neurotrofi na 3 w rozwoju i funkcji komórek neuralnych

Dagmara Kłopotowska, Leon Strządała
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 517-522

ICID: 430036
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Swoista odporność komórkowa a Chlamydie i Chlamydofile

Małgorzata Pawlikowska, Wiesław Deptuła
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 510-516

ICID: 429874
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rodzina genów deaminazy AMP

Magdalena Szydłowska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 503-509

ICID: 429794
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

RPM7 – białko odpowiedzialne za homeostazę magnezu w komórce

Anna Trzeciakiewicz, Adam Opolski, Andrzej Mazur
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 496-502

ICID: 429699
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ zmian metabolicznych w ciąży prawidłowej i powikłanej cukrzycą na wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu

Jacek Zamłyński, Anita Olejek, Andrzej Więcek, Grzegorz Mańka, Jerzy Chudek, Piotr Bodzek, Aleksandra Damasiewicz-Bodzek
Jacek  Zamłyński, Anita  Olejek, Andrzej  Więcek, Grzegorz  Mańka, Jerzy  Chudek, Piotr  Bodzek, Aleksandra  Damasiewicz-Bodzek

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 490-495
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zaburzenia glikozylacji immunoglobuliny G w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz, Piotr Adrian Klimiuk, Izabela Domysławska, Stanisław Sierakowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 485-489

ICID: 429316
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów-gamma (PPAR-gamma ) oraz ich rola w immunoregulacji i kontroli reakcji zapalnej

Milena Sokołowska, Marek L. Kowalski, Rafał Pawliczak
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 472-484

ICID: 429272
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ stresu oksydacyjnego indukowanego etanolem na ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

Agnieszka Augustyniak, Kamil Michalak, Elżbieta Skrzydlewska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 464-471

ICID: 429268
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizm niewrażliwości na glukokortykosteroidy w stwardnieniu rozsianym

Beata Rzążewska-Mąkosa
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 457-463

ICID: 428793
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Alergiczne zapalenie migdałków – mit czy rzeczywistość

Marek Modrzyński, Henryk Mazurek, Edward Zawisza
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 450-456

ICID: 428791
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola TGF-b w regulacji cyklu komórkowego

Liliana Stalińska, Tomasz Ferenc
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 441-449

ICID: 428790
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Toczeń rumieniowaty układowy a infekcja wirusem HIV

Jerzy Świerkot, Beata Nowak, Jacek Szechiński
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 433-440

ICID: 298188
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola laktoferryny w prawidłowym rozwoju noworodka

Jolanta Artym, Michał Zimecki
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 421-432

ICID: 259630
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Dopamina – nie tylko neuroprzekaźnik

Jakub Drożak, Jadwiga Bryła
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 405-420

ICID: 259629
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Modyfikacja białek przez tiolakton homocysteiny – nowy mechanizm powstawania miażdżycy?

Jerzy Bełtowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 392-404

ICID: 259628
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Taupatie – choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego związane z patologią białka tau

Anna Pokryszko-Dragan, Mieszko M. Zagrajek, Krzysztof Słotwiński
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 386-391

ICID: 259611
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Transplantacja nerki wysoko uczulonym biorcom

Maria Boratyńska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 377-385

ICID: 259610
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Limfocyty regulatorowe CD4+CD25+ w patofizjologii i terapii chorób o podłożu immunologicznym

Przemysław Lewkowicz, Natalia Lewkowicz, Henryk Tchórzewski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 371-376

ICID: 259609
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Limfocyty T regulatorowe CD4+CD25+: fizjologia i rola tych komórek w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej

Przemysław Lewkowicz, Natalia Lewkowicz, Henryk Tchórzewski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 362-370

ICID: 259608
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Erytropoetyna – czy nowe perspektywy w leczeniu niewydolności serca?

Grażyna Snopek, Agata Popielarz- Grygalewicz, Marek Dąbrowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 358-361

ICID: 140382
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola lipidów w powstawaniu miażdżycy

Anna Skoczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 346-357

ICID: 140381
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Kapilaroskopia w diagnostyce twardziny układowej

Urszula Jafiszow, Otylia Kowal-Bielecka, Stanisław Sierakowski
Urszula  Jafiszow, Otylia  Kowal-Bielecka, Stanisław  Sierakowski

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 340-345
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Udział transglutaminazy 2 w chorobach autoimmunologicznych

Maciej Ostrowski, Magdalena Izdebska, Alina Grzanka, Agnieszka Żuryń, Dariusz Grzanka
Maciej  Ostrowski, Magdalena  Izdebska, Alina  Grzanka, Agnieszka  Żuryń, Dariusz  Grzanka

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 334-339
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola arestyn w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej

Magdalena Szymiczek, Ewa Kurowska, Wojciech A Gorczyca
Magdalena  Szymiczek, Ewa  Kurowska, WojciechA Gorczyca

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 324-333
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwości terapeutyczne białek i peptydów z siary i mleka

Michał Zimecki, Jolanta Artym
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 309-323

ICID: 16815
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Transplantacje komórek mięśniowych – oczekiwania, możliwości i ograniczenia

Anna Burdzińska, Sybilla Berwid, Arkadiusz Orzechowski
Anna  Burdzińska, Sybilla  Berwid, Arkadiusz  Orzechowski

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 299-308
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aktynomycyna D i mechanizmy jej działania

Marcin Koba, Jerzy Konopa
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 290-298

ICID: 16586
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Metabolizm tryptofanu w ślinie szlakiem kinureninowym

Włodzimierz Buczko, Dorota Cylwik, Wanda Stokowska
Włodzimierz  Buczko, Dorota  Cylwik, Wanda  Stokowska

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 283-289
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zależność aktywności biologicznej aktynomycyn od ich budowy chemicznej na przykładzie modyfikacji struktury aktynomycyny D

Marcin Koba
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 276-282

ICID: 16572
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Translokacja bakterii i kliniczne znaczenie tego zjawiska

Ewa Ważna, Andrzej Górski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 267-275

ICID: 16573
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mitochondria jako źródło reaktywnych form tlenu

Elżbieta Potargowicz, Ewa Szerszenowicz, Magdalena Staniszewska, Dariusz Nowak
Elżbieta  Potargowicz, Ewa  Szerszenowicz, Magdalena  Staniszewska, Dariusz  Nowak

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 259-266
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy wrodzonej odporności

Marta Sochocka, Zofia Błach-Olszewska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 250-258

ICID: 16388
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Molekularne podłoże niedoboru głównych antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I i zespół nagich limfocytów

Michał Dzik, Maria Majdan
Michał  Dzik, Maria  Majdan

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 245-249
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Układ ruchu u chorych na cukrzycę

Jolanta Parada-Turska, Maria Majdan
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 236-244

ICID: 16366
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Effect of amiloride and bumetanide on transepithelial ion transport in isolated rabbit cecal and colonic wall

Danuta Kosik-Bogacka, Natalia Młodzik-Danielewicz, Bolesław Banach, Tomasz Tyrakowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 229-235

ICID: 16306
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola aktyny w chorobie Alzheimera

Maciej Ostrowski, Alina Grzanka, Magdalena Izdebska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 224-228

ICID: 16291
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zmiany stawowe towarzyszące pierwotnym niedoborom odporności przebiegające z zaburzeniem syntezy przeciwciał

Jerzy Świerkot, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Adam Jankowski, Jacek Szechiński
Jerzy  Świerkot, Aleksandra  Lewandowicz-Uszyńska, Adam  Jankowski, Jacek  Szechiński

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 219-223
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Wpływ anandamidu, endogennego agonisty receptorów
kannabinoidowych na układ krążenia

Grzegorz Kwolek, Agnieszka Zakrzeska, Hanna Kozłowska, Barbara Malinowska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 208-218

ICID: 16184
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola białkowej fosfatazy tyrozynowej 1B (PTP-1B) w rozwoju insulinooporności

Andrzej Boduła, Michał Wdowczyk, Rajmund Adamiec
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 203-207

ICID: 16183
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Ciężkołańcuchowe przeciwciała zwierząt z rodziny wielbłądowatych (Camelidae) i ich możliwe zastosowania

Marcin Czerwiński, Anna Krop-Wątorek
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 193-202

ICID: 16182
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zastosowanie rekombinowanej ludzkiej tyreotropiny u pacjentów z wolem guzowatym obojętnym i nadczynnym

Diana Jędrzejuk, Andrzej Milewicz
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 188-192

ICID: 16181
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Zespoły rekonstrukcji immunologicznej jako następstwo skutecznej terapii antyretrowirusowej

Brygida Knysz, Dorota Rogowska-Szadkowska, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz
Brygida  Knysz, Dorota  Rogowska-Szadkowska, Jacek  Gąsiorowski, Andrzej  Gładysz

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 180-187
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Naczyniowa proteina adhezyjna 1 – unikatowa cząsteczka adhezyjna

Aneta Madej, Adam Reich, Jacek Szepietowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 172-179

ICID: 15866
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Komórki regulatorowe: powstawanie, mechanizmy i efekty działania oraz możliwe wykorzystanie w transplantologii

Marta Żylicz, Katarzyna Bocian, Grażyna Korczak-Kowalska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 160-171

ICID: 15865
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Koenzym Q10--biosynteza i znaczenie biologiczne w organizmach zwierzat i człowieka.

Ewa Siemieniuk, Elżbieta Skrzydlewska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 150-159

ICID: 15864
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

FLIP – przeciwnik, który może przegrać pojedynek w walce z czynnikami swoiście hamującymi translację

Beata Pająk, Arkadiusz Orzechowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 140-149

ICID: 15863
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Właściwości biologiczne kalcytriolu i jego nowych analogów – potencjalne zastosowania terapeutyczne

Katarzyna Pełczyńska, Iwona Jaroszewicz, Marta Świtalska, Adam Opolski
Katarzyna  Pełczyńska, Iwona  Jaroszewicz, Marta  Świtalska, Adam  Opolski

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 129-139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Medycyna oparta o komórki macierzyste

Kazimierz Ostrowski
Kazimierz  Ostrowski

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 124-128
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Fosfolipazy A w komórkach ssaków – budowa, właściwości, rola fi zjologiczna i patologiczna

Bożenna Sadurska, Maria Szumiło
Bożenna  Sadurska, Maria  Szumiło

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 116-123
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Aspiryna – cudowne panaceum? Molekularne mechanizmy działania kwasu acetylosalicylowego w organizmie

Małgorzata Czyż, Cezary Watała
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 105-115

ICID: 449750
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Współczesne osiągnięcia dotyczące badań nad opracowaniem szczepionki przeciwko WZW C

Aneta Baryluk, Małgorzata Polz-Dacewicz, Marta Sendecka, Marta Piecyk-Sidor
Aneta  Baryluk, Małgorzata  Polz-Dacewicz, Marta  Sendecka, Marta  Piecyk-Sidor

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 98-104
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Indukowane różnicowanie komórek białaczkowych linii K562

Małgorzata Czyż, Agata Szuławska
Małgorzata  Czyż, Agata  Szuławska

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 82-97
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Uszkodzenia DNA powodowane przez produkty peroksydacji lipidów

Waldemar M Przybyszewski, Janusz Kasperczyk, Katarzyna Stokłosa, Arayik Bkhiyan
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 75-81

ICID: 15856
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne cytostatyki nowej generacji

Andrzej Stepulak, Marta Stryjecka-Zimmer, Marta Stryjecka-Zimmer, Krzysztof Polberg
Andrzej  Stepulak, Marta  Stryjecka-Zimmer, Marta  Stryjecka-Zimmer, Krzysztof  Polberg

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 68-74
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Funkcja układu genów interleukiny 1 w procesach immunomodulacji, apoptozy i proliferacji w gonadzie męskiej

Natalia Rozwadowska, Dorota Fiszer, Maciej Kurpisz
Natalia  Rozwadowska, Dorota  Fiszer, Maciej  Kurpisz

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 56-67
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Możliwości rozpoznawania i leczenia guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego

Marek Bolanowski, Beata Kos-Kudła
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 48-55

ICID: 14646
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola jonów wapnia w patomechanizmie zwapnień tętnic towarzyszących miażdżycy

Rafał Małecki, Rajmund Adamiec
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 42-47

ICID: 14644
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Niskocząsteczkowe związki przeciwutleniające pochodzenia naturalnego

Zbigniew Sroka, Andrzej Gamian, Wojciech Cisowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 34-41

ICID: 14643
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Mechanizmy immunosupresji w białaczkach – wybrane aspekty

Włodzimierz Łuczyński, Maryna Krawczuk-Rybak
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 28-33

ICID: 14641
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Hiperprolaktynemia: przyczyny, objawy kliniczne i możliwości terapeutyczne

Marcin Kałużny, Marek Bolanowski
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 20-27

ICID: 858200
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Rola L-karnityny w przemianach, żywieniu i terapii

Anna Czeczot, Dorota Ścibior
Anna  Czeczot, Dorota  Ścibior

Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 9-19
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>

Prozapalne działanie kadmu

Vladislav Mlynek, Anna Skoczyńska
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 1-8

ICID: 449631
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  HTML >>  STATS >>